Nurdan Haber

BEDİÜZZAMAN’IN VASİYETİNDE ADI GEÇEN ON YEDİ VARİS AĞABEYLERİN TAM LİSTESİ

BEDİÜZZAMAN’IN VASİYETİNDE ADI GEÇEN ON YEDİ VARİS AĞABEYLERİN TAM LİSTESİ
04 Şubat 2016 - 5:53

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin altı vasiyetnamesi ve bazı talebelerine verdiği vekâletnameleri vardır. Vasiyetnamelerden en kapsamlı olanı Emirdağ Lâhikası sayfa 136’da neşredilenidir. Hz. Üstad bu vasiyetname mektubunda, başta Hüsrev ve Tâhirî olarak metrukâtını on iki kahraman talebelerine bıraktığını beyan ediyor. Metinde on iki demesine rağmen Hz. Üstad bu sayıyı kendi el yazısıyla sonradan on beşe çıkarmıştır. Mektubun Osmanlıca orijinalinin (*) işareti ile gösterilen dip notunda, Hz. Üstad bizzat kendi el yazıları ile on iki değil, on beş talebesinin ismini yazmıştır.

Bu durumda, Hüsrev ve Tâhirî ile beraber toplam on yedi varis ağabey olmuş oluyor. Aynı ifadeler yeni harflerle tab edilen Emirdağ Lâhikası’nda da tam olarak geçmektedir.

Ahmed Aytimur ağabeyin de vefatı ile şimdi on yedi Bediüzzaman varislerinden üç ağabeyimiz kaldı. Hz. Üstad’ın yanında kalan Hüsnü Bayram ile Abdullah Yeğin ve Said Özdemir… Ağabeylerimize Allah’tan uzun ömürler niyaz ediyoruz…

Mektubun ve Hz. Üstad’ın kendi el yazılarıyla yazdığı dip notun orijinali şöyledir:

Mektubun ilgili kısmı:

“Vasiyetnamemdir

“Aziz, sıddık kardeşlerim ve vârislerim!

“Ecel gizli olmasından, vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrukâtım ve Risale-i Nur’dan olan benim hususî kitablarım ve güzel cildlenmiş mecmualarım vesair şeylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikalarının heyetine, başta Hüsrev ve Tahirî olarak o heyetten oniki (*) kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Onlara bırakıyorum ki; emr-i hak olan ecelim geldiği zaman, benim arkamda o metrukâtım, benim bedelime o sadık ve mübarek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin.

(*) “Kardeşim Abdülmecid, Zübeyr, Mustafa Sungur, Ceylan, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüşdü, Abdullah, Ahmed Aytimur, Âtıf, Tillo’lu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid Sâlih.” (Em. Lâhikası 136)

Kardeşiniz

Said Nursî

***

Mektubun aslının Said Özdemir ağabeyde olduğunu bildiğimden kendisini ziyaret ederek bu meseleyi sordum.

Said Özdemir ağabeyin verdiği cevap şöyledir: “Evet bu mektubun aslı bendedir. Dip notta geçen on beş kişinin adı bizzat Hz. Üstad tarafından yazılmıştır. Mektubu teyit ediyorum.”

Said Özdemir ağabeye ayrıca Hz. Üstad’ın yazdığı bu isimlerin soyadlarını da sordum. Verdiği bilgiler şöyledir:

Abdülmecid (Nursi), Zübeyr (Gündüzalp), Mustafa Sungur, Ceylan (Çalışkan), Mehmed Kaya (Kayalar), Hüsnü (Bayramoğlu),Bayram (Yüksel), (Süleyman) Rüşdü (Çakın), Abdullah (Yeğin), Ahmed Aytimur, (Hasan) Âtıf (Egemen), Tillolu Said (Özdemir), Mustafa (Acet), Mustafa (Cahid Türkmenoğlu), Seyyid Sâlih (Özcan)

(Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-3)

 

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )