Nurdan Haber

YAHUDİ IRKÇILIĞI;

YAHUDİ IRKÇILIĞI;
19 Aralık 2017 - 6:00

Kabil’lin, Tiranların veya Mekke müşriklerinin ırkçılığı cahilane ve tamamen nefislerine esir olmaktan kaynaklanıyordu ama bir kavim varki onlar ırkçılıklarını dini bir motifle takdim ediyorlar kim onlar tabiki Yadudiler.

Sözü uzatmadan kısaca şunu söyleyelim Türkiye Hahambaşılığının yayınladığı Tora ve Aftara (TEVRAT-TELMUT) birici kitabı olan BEREŞİT’in Türkçe çevirisin önsözünde seçilmişlik kavramını şöyle izah ederler. “Eğer gündüz ve gece [ler boyu yerine getirilenler] Antlaşmam [Tora öğrenimi] olmasaydı göklerin ve yeryüzünün kanunlarını koymazdım. (Yirmeyau 33:25) Burdan hareketle Beni İsrail ile Tevratı’ın aynı kutsallıkta olduğunu ve ilk Tevrat nazil olduğunda mısırdan kaçan bütün Yahudiler’in doğrudan doğruya Allah ile muhatap olduklarından dolayı hepsinin Pegamber olduğunu ifade ederler. Neticede konuyu şöyle bağlarlar bizim üstünlük iddiamız yok, ama Allah’ın muhatabı biz olduğumuz için insanlara öğretmen olarak tayin edilmişiz.

Bizim anladığımız manada bir peygamber inancına sahip değiller, kendi Peygamberlerinin sadece lider olduklarını belirtler (herkes kendisini üstün görünce kimsenin üstünlüğünü kabul edemezler). Sadece Musa ve Harun (as) Kohen olduklarını ve iki görevleri olduğunu birincisi Kohen krallığını kuracaklar. ikinci Allah ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamak ve Bek-Amiktaş (Mescidi Aksa) ya hizmet etmek. Güne başlama duâ’ları mutlaka Yahudi olmayan kavimlere beddua ile başlar. Diğer insanların yaptığı hiçbir şeyi yapmazlar. Örneğin ilk dönem Hrıstiyanlarının Yahudi Şeriâtına ittiba ederek namaz kılmalarına şiddetle muhalefet etmişler, onlara terk ettiremeyince kendileri M.S. 2. Yüzyılda namazı terk etmişler.

Burda yazdıklarım tamamen onların kitabından bir özettir. Yahudi ırkçılığının neticesinde, kendilerini üstün görmelerinden dolayı beşeriyet tarihi boyunca hiçbir kavimle imtizaç edememişler ve hiçbir kavmin sevgisini kazanamamışlar. İnsanları kendileri için hizmetkar görmelerinden dolayı ellerine fırsat geçince çok acımasız davranmışlar çünkü onlar için insan sadece Yahudi’dir. Yahudi olmayanın yaşı ne olursa olsun öldürülmesi veya Yahudi olmayan kadınlara tecavüz etmek günah değil ve Allah bunun hesabını sormaz. Zaten en günahkarlarının bile en fazla kırk gün cehennemde kalacağına inanıyorlar.

Bütün bu davranışlarından dolayıda insanlığın nefretini kazanmışlar ve Üstadımız dediği gibi tarih boyu bazen haklı, bazen haksız olarak katliamlara maruz kalmışlar. Ancak Müslüman’lar hiçbir zaman Yahudi katliamı yapmadılar. Toplu katliam Hrıstiyanlara ve Yahudilere özgü bir durumdur. Hatta bu konuda muharef “Yeşu” ve “İncilde” emirler bile var.

Bu ihtilaflı yaşam onların hem ulusal birliğini hemde inanç birliğini temin etmede her zaman en büyük engel olmuştur. Her zaman birbirleriyle Kavgalıdırlar. İsrail’de hiçbir zaman bir parti tek başına ikdidar olamanıştır. Aylarca geçici hükümetlerle yönetilmişler. Sonunda bunu aşmak için Anayasada değişiklik yapıp Başbakanı ayrı, Parlamentoyu ayrı seçiyorlar. Seçimlerde en çok oyu alan başbakan oluyor. Şu an onları motive eden ve birliklerini temin eden tek argüman Müslüman’larla olan savaşlarıdır.

Gelecek makalemizde inşallah Hristiyan ırkçılığını işleyeceğiz. Selametle kalın.

 

İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA IRKÇILIK İLLETİ