Nurdan Haber

Günahlardan Kurtulmanın 7 yolu

Günahlardan Kurtulmanın 7 yolu
16 Nisan 2018 - 9:00
Günah ve ihtiraslarla kirlenmiş, küflenmiş şu köhne dünyada insanların iyiyi kötüden, hayrı şerden, sevabı günahtan ayırt edebilmeleri, içinde bulundukları konum itibariyle hayli güçleşmiştir. Bu güçlüğü yenmenin en kolay yolu, kalbi günah kirleriyle lekelememek, zedelememekten geçer.
Günahlarla kirlenmiş, paslanmış kalbin, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırabilme özelliğini Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle açıklamaktadır: “Kul bir hata yaptığı zaman kalbinde siyah bir iz meydana gelir. Eğer kişi, o hatadan nefsini uzaklaştırır, af taleb eder ve tevbede bulunursa kalbi cilalanarak (leke silinir.) Bilakis, aynı günahı işlemeye devam ederse, kalpteki leke artırılır. Hatta bir zaman gelir, kalbi tamamen kaplar. İşte bu durum Cenab-ı Hakk’ın: ‘Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.’ (Mutaffifin Suresi; 14) mealindeki ayette zikrettiği pastır.”
Demek ki günahlar, bembeyaz bir elbise üzerine sıçrayan pislikler gibidir. Ya da parlak bir aynanın üzerinde oluşan lekeler gibidir ki, lekeler çoğaldıkça zamanla görüntüyü bozarlar. Daha kötüsü bu lekelerin aynayı kaplayıp bürümesi halinde ayna görev yapamaz hale gelir. Kalbi manevî lekelerle kirlenmeyen, körelmeyen kimseler iyiyi, doğruyu ve güzeli kolayca tanıyıp fark ederler. İlahî nurla cilalanmış olan kalpler parlak bir ayna misali hayatın gerçek yüzünü onlara parlak bir görüntüyle yansıtırlar. Hadi gelin birlikte “günahlarımızı” nasıl pak edeceğimizi birlikte okuyalım..
1. Günahlarını al da gel!
“Günahlarını al da gel”  her şeyi unut ve Rabbine kulak ver…
Bizler “…Rahmetim her şeyi kuşatmıştır…” (A’râf Suresi; 156) buyuran Rahman’ın kullarıyız. İlahi rahmetin her zaman gazabın önünde bulunduğunu Hz. Resul (sallallahu aleyhi ve sellem) ifade ediyor. Ahirette, şeytanların bile ümit ve beklentiye gireceği böylesine engin bir rahmete karşı ilgisiz kalmak hatta o rahmetin varlığını inkar manasına gelecek şekilde ümitsizliğe kapılmak büyük günahlardandır.
2. Abdest
“Bir Müslüman veya mü’min abdest alır, yüzünü yıkarsa, gözleriyle bakarak işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkarsa, eleriyle tutarak işlediği günah, abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla çıkar. Ayaklarını yıkadığında, ayaklarıyla işlemiş olduğu her günah, abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla çıkar ki, o adam (Hakkullah’a müteallik küçük) günahlardan paklanmış olur.

3. Tövbe

Tövbe, günah işleyen insanın kurtuluş ve Allah’a sığınma kapısıdır. Bu kapıya muhtaç olmayan hiçbir insan yoktur.
“Eğer siz  günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yok eder, başka bir kavim getirir, onlar günah işlerler, günahlarının bağışlanmasını Allah’tan isterler, Allah da onları bağışlar” anlamındaki hadis bu gerçeğe işaret etmektedir.
Kur’ân’ı Kerîm’de pek çok âyette yüce Allah (celle celaluhü) ve bir çok hadis-i şerifte Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tövbe etmeyi  emretmektedir:
“…Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Nur Suresi; 31).

4. Namaz

“Bir Müslüman, farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşû içinde ve rükuunu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe, bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir.”

5. Cuma Namazı

“Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe, beş vakit namaz ile iki Cuma, aralarında işlenen küçük günahlara keffarettir.”

6. Ramazan Orucu

“Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”

7. Makbul Bir Hac ve Umre

“Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak (evine) döner.”
“Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefarettir. Mebrûr haccın karşılığı ise, ancak cennettir.”
8. Sonuç
Daha bunlara benzer nice hadis-i şerifler, Müslümanın nasıl, ne ile ve ne şekilde temizlenebileceğini, günah kirlerinden arınabileceğini ifade etmektedir. Mü’min için günah işlemesinden çok, o günahlardan arınmak için çaba sarf etmesi daha ciddi bir durumdur. Çünkü işlenen her günah, kalpte oluşan bir lekedir. Lekeler çoğaldıkça, katmerleştikçe de kalp görevini yapamaz hale gelir. İyilikle kötülüğü, hayırla şerri birbirinden ayıramaz duruma düşer, yönünü ve hedefini kaybeder. Karamış bir kalple işlenmeye devam edilen günahlar ise, küfrün postacılığını yapar. Netice olarak diyoruz ki; küfrün postacılığını yapan günahlardan uzaklaşıp, manevî kirlerle pas tutmuş olan kalplerimizi, nebevî metotlarla temizleyip cilalayarak, ilahî rızayı kazanma hedefimize doğru koşmalıyız. Bu yolda en büyük örneğimiz, önderimiz Peygamberimizdir (sallallahu aleyhi ve sellem). Öyleyse bir yandan temizleyen güzel amelleri işlerken, bir yandan da dua etmeliyiz:
Yapılabilecek en büyük istağfar dualarıdan “Seyyidül İstiğfar Duası”  ile yazımızı noktalayalım inşaAllah.
*********************************
“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente bi’rahmetike yâ erhamer’râhimîn”
Ma’nâsı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmaya çalışıyorum. Ya Rabbi! İşlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum. Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günâhlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günâhlarımı bağışla), zira senden başka günâhları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur.”

 

 

 

 

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )