Nurdan Haber

Hayırlı İşlerin Muzır Mânileri

Hayırlı İşlerin Muzır Mânileri
05 Eylül 2016 - 17:28

Nurdanhaber – Haber Merkezi

Dünyanın yaratılışından beri, hayırlı her işin karşısına bir engel dikilir. Bu, imtihan sırrı gereğidir. Beşerin görevi bu engelleri bertaraf etmek, doğru yolda yürümektir. Hayat toz pembe değildir. Hayallerini kurduğumuz gibi dümdüz bir yaşayış herkese nasip olmaz. Zorluklar, kötülükler, olumsuzluklar dâimâ karşımıza çıkacaktır. Biz, kolaylıkları birer İhsân-ı İlâhî bileceğiz. İyiliklere ve müspet hallere önem vereceğiz. Atlanması gereken mânialarla, lüzûmu kadar meşgul olup; atlattıklarımızın enkàzı ile ilgilenmeyeceğiz. Onlar geçmiş, bize kazandırdıkları tecrübe ve hayırlarla mâzîde kalmıştır.

Ne olmuşlarla, ne olabileceklerle oyalanıp durmanın hizmet erbâbına bir faydası yoktur! Gidenden zarar görmüşsek, ileride tekrarlamamak gibi bir tecrübemiz olmuştur. Yok, zararı değil de faydası olmuşsa, zâten kazanç hânesine kaydedilmiştir. Henüz karşımıza çıkmamış olanlar da, bizim için yok hükmündedir. Hele meydana gelsinler; ona göre tedbirimizi alır, adımımızı atarız diye düşünmeli değil miyiz?

Zulüm yeryüzünden tamâmen kalkmamıştır. İnsanlar, ekseriyetle nefislerine ve şeytânî duygulara yenilmişlerdir. Bu yüzden, her zaman ve zeminde, zulümler yapılagelmiştir ve kıyâmete kadar da böyle gidecektir. Zulme uğrayan, eğer âdil bir topluluk içinde ve ülkede yaşıyorsa, bâzen hakkını alabilmektedir. Böylece bâzen, daha dünyâda iken, zâlim cezâsını çekebilmektedir. Ama, çoğu kez de, hesaplar âhirete kalmaktadır. Görünüşte, mazlum bu durumda zarara uğramaktadır. Fakat, öyle müşkül bir vaziyette ve öyle dar bir vakitte, uğradığı zulmün karşılığını alacaktır ki, bu dünyâdaki binler adâletten ve intikam duygusunun tatmîninden daha yüksek ve kıymetli olduğu için, mükâfâtının büyüklüğünden tam mânâsı ile memnûn ve râzı olacaktır…

Yolun zorluğu ve tehlikelerle dolu olması zayıfların şevkini kırabilir. Ancak, hayat yolunun öyle kolay ve külfetsiz olması beklenmemeli… Karşılığında ebedî bir ömür ve sonsuz bir mutluluk vaat edilen bilinmez âlemlere ulaşabilmek için ucuz bir bedel ödenir mi? Elbette, böyle büyük bir mükâfâtın böyle büyük bir ücreti olacaktır! Târihe baktığımızda, başta peygamberler ve velîler olarak, insanların iftihar ettikleri şahısların hep zorluklar, zulümler, kötülükler, engeller içerisinden geçtikleri ve dikenli yollardan gülistanlara ulaştıkları görülür. Hattâ, dünya yaşlandıkça ve insanlık medenîleştikçe, bir çok meşakkatin ortadan kalktığı ve yerini kolaylıklara bıraktığı fark edilir.

Tek tük istisnâları göz önüne alınmazsa, şimdi ne engizisyonlardan, ne gaz odalarından, ne ceset yakma fırınlarından söz edilmiyor. Bir zamanlar, insanların topluca işkencelere mâruz bırakıldığını, katliamların yapıldığını utanarak ve acı ile hatırlıyoruz. Bu hâl gittikçe yaygınlaşarak bütün insanların ortak özlemleri ortaya çıkmaktadır. Yer küresinde sulh ve sükûn, mutluluk ve insanlığın hâkim olması için çalışanlar, kötüleri geçmektedir. Onlardan, bu kötü gidişi isteyen ve direnen birkaç kaya parçası kalmıştır. Onlar da, neredeyse, inandıkları yokluk cehennemine yuvarlanmak üzeredir.

İyiliği isteyen ve hayır için çalışanların gayretlerini çoğaltmaları lâzımdır. Şimdi, durmak ve dinlenmek; engellerle oyalanmak zamânı değildir. Yapılacak işlerin çoğu gitmiş, azı kalmıştır. Tâbir yerinde ise, deri yüzülmüş ve sıra kuyruğa gelmiştir. Bir adım ötesi mutlulukla noktalanacaktır.

Dünyanın ömrü varsa, belki bir elli yıl sonra, ne savaşlarla, ne çeşitli çıkarlar uğruna artık insanlar öldürülmeyecektir. Canlıların her türlüsü, hayatın her çeşidi kutsal sayılacaktır. Beşer, insanlığın yüce temsilcisi olmanın saâdetini tadacaktır. Çünkü istikbâl, İslâm’ın hakîkatlerini kabul etmek zorundadır. Bütün duygularıyla insanlık, bu geleceği beklemektedir. Bu bir temennî ve tesellî değil, yakînî bir inanç ve bilgidir.

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )