Nurdan Haber

Yeryüzü İktidarı

Yeryüzü İktidarı
10 Haziran 2018 - 2:18

 

YERYÜZÜ İKTİDARI

Devletler, hükûmetler insanların işlerini tanzim edip ihtiyaçlarını karşılayarak hayatı kolaylaştırırlar.

Sonsuz ihtiyaçlarımız ya “dünyevi”dir ya “uhrevi”.

Biz devletimizden ve hükûmetimizden birinci derecede “uhrevi” ihtiyaçlarımızı karşılamasını bekliyoruz.

Vatandaşlarını karanlıktan kurtarıp gecesini gündüze çeviren bir hükûmet onlara kabir karanlığında bir parça nur sağlayamıyorsa o maddi aydınlığın ne kıymeti olur?!

Vatandaşlarına en modern otoyollar açan bir hükûmet onlara sırat köprüsünde bir fayda temin edemeyecekse  yaptığı o maddi hizmetin ne anlamı kalır?!

Devlet, vatandaşlarının ebedi saadeti kazanmaları için onlara en uygun zemini hazırlamalı, genç nesle en doğru yolu ve kudsi hedefleri göstermelidir.

İşte, biz bu şekilde doğru yolu göstererek hidayete yatırım yapan bir idare istiyoruz.

Şûra Suresi’nin 52’nci ayetinden bir ibare ve meali:

“Le tehdî ilâ sırâtin müstakîm(in).” / “Şüphesiz sen doğru yola sevk etmektesin.”

Ebced değeri: 1439 (Tenvinler sayılmaz. Medde olan elif sayılmazsa 1439, sayılırsa 1440 eder.) (Hicri 1439 yılının Miladi karşılığı 2018’dir.)

Doğrusunu Allah bilir.

***

Ümmeti yanlış yollara sevk etmekten sakınanlar muvaffak olacaklardır.

Zümer Suresi’nin 61’inci ayetinden bir ibare ve meali:

“Ve yüneccillâhullezînettekav bi-mefâzetihim.” / “Ve Allah iyi amellerinden dolayı müttakileri selamete erdirir.”

Ebced değeri: 2018 (Okunmayan iki elif sayılmaz.)

Yalnız “Yüneccillâhullezînettekav.” / “Allah müttakileri selamete erdirir.” ibaresini alırsak 1439 ederek işari manaya bir kat daha kuvvet verir. (Elifler sayılır.)

Doğrusunu Allah bilir.

***

Yanlışlıktan sakınmaya çalışan bu insanları Avrupa ve Amerika kâfirleri ile içimizdeki onların yardımcıları engellemeye çalışmaktadır. Bu ise boşunadır.

Enfal Suresi’nin 18’inci ayeti ve meali:

“Zâliküm ve ennellâhe mûhinü keydil-kâfirîn.” / “Gördünüz ya, Allah kâfirlerin kurduğu tuzağı işte böyle boşa çıkarır.”

Ebced değeri: 1439 (Okunmayan elif ile medde olan elif sayılmaz.)

Doğrusunu Allah bilir.

***

Ümmeti sahil-i selamete çıkarmak kolay değildir. Görünen o ki bütün dünyanın kâfir ve münafıklarına kafa tutmadan bu olmayacaktır. Ancak onlara kafa tutmak için kuvvete ihtiyaç vardır. Bu da ancak muktedir bir iktidar ile olabilir. O da yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle mümkündür.

Kehf Suresi’nin 84’üncü ayetinden bir ibare ve meali:

“İnnâ mekkennâ lehû fil-ard.” / “Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar/kudret sahibi yaptık.”

Ebced değeri: 1439 (Şeddeler sayılır. Okunmayan elif sayılmaz.)

Doğrusunu Allah bilir.

Yeryüzünün halifesi olan insan, yeryüzü genişliğinde bir davanın altına girmiştir. Bu dava, ülkeleri aşan bir yeryüzü davasıdır. Ancak bu davanın merkezinde Türkiye var. İktidarımız yeryüzü iktidarı olacaktır.

ABDULLAH SAİDOĞLU

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )