Nurdan Haber

Yap boz dönemi sona eriyor

Yap boz dönemi sona eriyor
04 Temmuz 2018 - 12:39

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devrim niteliğinde bir proje hazırladı. Altyapı tesislerine ait planlamayı kapsayan proje sayesinde her şeyin görünür olması dolayısıyla yapılacak kazılar nedeniyle yol, cadde, sokak ve bulvarlarda sistemlerin zarar görmesi engellenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca altyapı tesislerine ait planlama, tasarım, projelendirme, yapım, işletme ve bilgi paylaşımına ait usul ve esasları kapsayan “Altyapı Tesislerinin Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik Taslağı” hazırlandı.

Oluşturulacak “Altyapı Bilgi Sistemi” ile tüm altyapı, yerel yönetimler ve diğer hizmet sunucuları tarafından görünür hale getirilerek, bu hizmetler sırasında cadde ve sokakların birçok kereler kazılması sonucu yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve kaynakların verimli kullanılması sağlanacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, kentsel altyapı sistemlerinin etüd, projelendirilme, işletme ve altyapı bilgi sistemi süreçlerinin temel ilke ve esaslarının oluşturulması konularında yaşanan sorunların çözümlenmesi için yeni bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyuldu.

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca altyapı tesislerine ait planlama, tasarım, projelendirme, yapım, işletme ve bilgi paylaşımına ait usul ve esasları kapsayan “Altyapı Tesislerinin Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik Taslağı” hazırlandı.

Taslakla, altyapı tesisleri konusunda Türkiye için uygulanabilir bir modelin tüm unsurlarıyla tasarlanması ve kurgulanması ile altyapı yatırımları ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde yaşanan çok başlılığın giderilmesi, proje ve uygulamalarda sistemler arası koordinasyonun sağlanması, veri altyapısının uyumlu ve etkin işletilmesine yönelik standartların oluşturulması, ortaklaştırılması ve uygulama araçlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Böylece Altyapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) çalışmalarına ilişkin altlık oluşturulması planlanıyor.

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde altyapı hizmeti sunan idareler (içme suyu, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon) tarafından üretilen, saklanan veya sunulan her türlü verinin diğer idarelerle web servisleri yoluyla paylaşılabilmesi için tüm paydaşların katılımıyla ortak bir “Altyapı Bilgi Sistemi” oluşturulacak.

Böylece altyapı hizmeti sunan idareler mevcut ve güncel verilerini, oluşturulan altyapı bilgi sistemine işleyecek, bu sayede tüm altyapı sistemi yerel yönetimler dahil diğer hizmet sunucuları tarafından da görünür hale getirilecek.

– “Kaynak israfının önlenmesini hedefliyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, atıksu, içme suyu, yağmur suyu, elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon tesislerinin “kentsel teknik altyapı tesisleri” olarak tanımlandığını söyledi.

Bu tesislere yönelik coğrafi konum detaylarına (en, boy, derinlik konumlar) ilişkin bilgilerin bu yönetmelik taslağı kapsamında ele alındığını anlatan Öztürk, Türkiye’nin altyapı hizmetlerinin birden fazla kurum ve kuruluş tarafından yerine getirildiğini anlattı.

Öztürk, bu durumun kentsel altyapı yatırımları çerçevesinde zaman kaybına ve maliyet artışlarına neden olduğunu ve kentsel yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini dile getirerek, “Hazırlanan taslakla, altyapı hizmetlerinde yaşanması olası mükerrerlikler ve kaynak israfının önlenmesi, altyapıdaki karmaşıklığın giderilmesi, proje ve uygulamalarda sistemler arası koordinasyon ve uygulama birlikteliğinin sağlanmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

Altyapı hizmeti sunan kurum ve kuruluşların hizmetlerine ilişkin bir bilgi sistemi kullanıldığını hatırlatan Öztürk, “Yönetmelik taslağında bu kuruluşların kullandığı bilgi sistemlerinin ortak bir yazılımla, veriye ihtiyaç duyan diğer altyapı hizmeti sunan paydaşlarla paylaşılması ve bu paydaşların verilerden yararlanmasını planlıyoruz. Örneğin içmesuyu tesisleri ile ilgili olarak içmesuyu hattının güzergahı, derinliği ve cadde konumu, elektrik tesisleri için bir veri girdisi olacak. Altyapı bilgi sistemi, Bakanlığımız öncülüğünde hazırlanan yazılımla, bizim kontrolümüzde paydaşlarla beraber işletilecek.” bilgisini aktardı.

Yönetmelik taslağında altyapı hizmetleri yerine getirilirken, bunun hazırlanan sistemle görünür hale getirilmesinin vatandaşa sağlayacağı faydalara değinen Öztürk, şöyle devam etti:

“Yönetmelik taslağıyla, cadde ve sokakların defaatle kazılması sonucu yaşanan olumsuzlukların giderilmesi de amaçlanıyor. Yönetmelik hayata geçirildiğinde altyapı hizmetleri sırasında sistemden her şeyin görünür olması dolayısıyla yapılacak kazılar nedeniyle yol, cadde, sokak ve bulvarlarda sistemlerin zarar görmesi engellenecek. Bunun sonucunda kaynakların etkin, verimli kullanılması sağlanarak, maliyetler azaltılacak ve kaynak israfı önlenecek.”

– Süreç devam ediyor

Yönetmeliğin hazırlanma aşamasında altyapı hizmeti sunan, sektörde yer alan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İLBANK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere büyükşehir belediyeleri, su ve kanalizasyon idareleriyle çalıştıklarını anlatan Öztürk, “İlgili kurum ve kuruluşların görüş, değerlendirme ve önerileri yönetmelikte yer alıyor. Yönetmelik taslağının yayımlanmasıyla ilgili süreç devam ediyor.” diye konuştu.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )