Nurdan Haber

EVET, BU, ODUR! (II)

EVET, BU, ODUR! (II)
20 Temmuz 2018 - 16:06

MUHTELİF KAYNAKLARDA F. GÜLEN’E İŞARETLER

yahut

EVET, BU, ODUR! (II)

                                                                                                                      ABDULLAH SAİDOĞLU

Fetullah Gülen’le ilgili olarak Kur’an’da, hadiste, Risale-i Nur’da ve başka kaynaklarda tespit ettiğimiz birçok tevafuku kısa açıklamalarıyla bir araya getirdik. Bu tevafuklar; tarihleriyle, manalarıyla ve o şahsın vasıflarıyla o kadar örtüşmektedir ki her insaf sahibi “Evet, bu, odur!” demekten başka çare bulamaz.(*)

Bunlardan birçoğunun tafsilatı ilgili yazılarımızda mevcuttur. Bakılabilir.

TEVAFUKLAR TABLOSU

KUR’AN-I KERİM’DEKİ TEVAFUKLAR

YERİ

AÇIKLAMA

Âl-i İmran Suresi/61 (Mübahele Ayeti)Ortaya koyduğu gerçeklere rağmen hâlâ Peygamber’imizle tartışanları lanetleşmeye çağırması için Allah, Peygamber’imize emrediyor. Bu lanetleşme şudur: Kim “kâzip/yalancı” ise Allah’ın laneti onun üzerine olacaktır.

Ayet’te geçen ve  “yalancı” manasına gelen “el-kâzib” kelimesinin ebced değeri -medde hesaba katılmadığı takdirde- 753’tür.

2013’teki lanetini bu ayete dayandıran Gülen’in tam adı olan “Muhammed Fethullah Gülen”deki üç kelimenin toplam ebced değeri de -lafzullah, altmış yedi hesabıyla- yine 753’tür. Ne bir eksik ne bir fazla.

Böylece Gülen, Kur’an’da “yalancı” olarak vasıflandırılmış ve adlandırılmıştır.

Dikkat: “Deccal” kelimesi de “yalancı” manasındadır.

http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/1089/kuran-fetullah-gulene-nasil-bakiyor/

Âl-i İmran Suresi, 61 (Mübahele Ayeti)Ayet’te geçen “kâzibîn (yalancılar) kelimesi mana uyumuna bağlı olarak “kâzibûn” olarak düşünülürse Risale-i Nur’da geçen “ifsad komitesi + komitası”nın ebced değeri olan 778 ile bire bir eşleşiyor.

http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/4776/

Bakara Suresi/18 ve 171“Sümmün (sağırdırlar) ile İ. İnönü, “bükmün (dilsizdirler) ile F. Çakmak, “umyün (kördürler) ile M. Kemal ebced hesabıyla eşleştiği gibi…

“Fehüm lâ-yerciûn. + Lâ-ye’kılûn. (Artık dönmezler. + Asla akıl etmezler.) ile de F. Gülen bire bir eşleşiyor.

Böylece Süfyaniyet’in dört rüknü birden Kur’an’da toplu olarak yer almıştır.

http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/6037/sufyaniyetin-dorduncu-ruknunu-ifsa-ediyoruz-iv/

Alak Suresi/6“Kellâ innel insâne leyetğâ. (Gerçek şu ki insan mutlaka tuğyan eder/azar!) ayetinin ebced değeri olan 1434’e karşılık gelen yıllar, Gülen’in iki büyük tuğyanının tarihleriyle bire bir eşleşmektedir: 2012’de Risale-i Nur’u tahrif etmesi ve 2013’te hükûmet-i İslamiye’ye 17/25 Aralık operasyonlarını yapması.

Dikkat: Çok aciptir ki bu Sure’nin başından sonuna kadar anlattıkları, aynen Gülen ve komitesine -hayret verecek derecede- mutabık gelmektedir.

http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/5816/sufyaniyetin-dorduncu-ruknunu%E2%80%8B-ifsa-ediyoruz-iii/

1. Kevser Suresi/3

2. Bir Sırr-ı İnnâ A’taynâ

3. Emirdağ Lâhikası 1, s. 208.

Bediüzzaman’ın tevili olan “… büyük dairede de onun gibi dehşetli cemaatler 12-13-14-16 tarihlerinde aynı tokatları yediler ve yiyecekler.” cümlesindeki 2012-2013-2014-2016 tarihlerinde Gülen Komitesi o tokatları yemiştir.

http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/5436/sufyaniyetin-4-ruknunu-ifsa-ediyoruz-ii/

Felak Suresi/5“Min şerri hâsidin izâ hased… (Hased ettiği zaman bir hâsidin şerrinden…) cümlesinin ebced değeri, Gülen’in Bediüzzaman ve Risale-i Nur’a hasedinden dolayı sebep olduğu dehşetli şerrin (15 Temmuz darbe teşebbüsü) tarihi olan 1437 (2016) ile bire bir eşleşmektedir.

http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/24227/felak-suresinin-gunumuze-bakan-bir-tahlili/

HADİS-İ ŞERİFİN RİSALE-İ NUR’DAKİ TERCÜMESİNDE GÖRÜLEN TEVAFUKLAR

http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/5346/sufyaniyetin-dorduncu-ruknunu-ifsa-ediyoruz/

YERİAÇIKLAMA
Şuâlar, Beşinci Şuâ, s. 479.“Süfyan büyük bir âlim olacak.” cümlesi ile F. Gülen’in adı, ebced hesabıyla bire bir eşleşiyor.

Ayrıca “Ebu Cehl Amr bin Hişâm” ile “Muhammed Fethullah Gülen”in ebced değerleri 1 fark ile eşleşmektedir. Bu da göstermektedir ki onun âlimliği onu “cehlin babası” olmaktan kurtaramıyor.

Şuâlar, Beşinci Şuâ, s. 479.“İlim ile dalalete düşer.” cümlesinin ebced değeri olan 1962, Gülen’in Kur’an-ı Kerim’i vaaz kürsüsünden yere savurduğu tarihle bire bir eşleşiyor.

Farklı bir nüshadaki “İlmi ile dalalete düşer.” cümlesinin ebced değeri olan 1972 ise Gülen’in ilmine güvenerek Risale-i Nur’un Kur’anî mesleğinden ayrılıp farklı bir çalışma tarzına girdiği tarihle bire bir eşleşiyor.

RİSALE-İ NUR’DA GÖRÜLEN TEVAFUKLAR

                       YERİAÇIKLAMA
Lem’alar, Yirmi Birinci Lem’a, s. 196.“Samimi ihlası kıran adam” ibaresine samimi ihlası kıran adamın adı olan “Gülen” eklenince ebced ile çıkan değer, onun samimi ihlası kırarak kardeşlik mesleğini bırakıp operasyonlar ve beddualar ile düşmanlık mesleğine girdiği tarihle 1435 (2013) bire bir eşleşmektedir.

http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/1089/kuran-fetullah-gulene-nasil-bakiyor/

Lem’alar, Yirmi Birinci Lem’a, s. 197.“Şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar” ibaresinin ebced değeri olan 1433, Gülencilerin Risale-i Nur’u “sadeleştirme” adı altında tahrif ettikleri 1433 (2012) tarihiyle bire bir eşleşmektedir.

http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/1089/kuran-fetullah-gulene-nasil-bakiyor/

Emirdağ Lâhikası I, s. 208.“Şeâir-i İslamiye’ye ve siyaset-i İslamiye’ye darbe vuranlar” ibaresinin “şeâir-i İslamiye’ye ve siyaset-i İslamiye’ye” kısmının terkip kesreleri sayılmadan çıkan 1433 ebced değeri, bu zamanda “şeâir-i İslamiye”den olan Risale-i Nur’a Gülencilerin “sadeleştirme” adıyla vurduğu darbenin tarihi olan 1433 (2012) ile bire bir eşleşmektedir.

Terkip kesrelerinin sayılmasıyla çıkan 1435 ebced değeri ise “siyaset-i İslamiye” anlayışıyla giden Hükûmet’e Gülen Komitesi’nin emniyet ve yargı eliyle vurduğu darbenin tarihi olan 1435 (2013) ile bire bir eşleşmektedir.

http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/5436/sufyaniyetin-4-ruknunu-ifsa-ediyoruz-ii/

Bir Sırr-ı İnnâ A’taynâ“Mâ-ıstafa Bi-kemâl”, lakabı olan “Gazi” ile beraber 16 adediyle “İnne şânieke hüve’l-ebter.”in “inne” ile beraber 16 harfine ismi tevafuk ettiği gibi müsemması dahi şenâatkârâne siyasetiyle manama tevafuk ediyor. Demek müddet-i firavuniyeti 16 senedir.”

Bediüzzaman’ın M. Kemal’le ilgili olarak yaptığı yukarıdaki hesap, aynen F. Gülen’e de uyarak hem Gülen Komitesi’nin hem de askerî istibdadın bittiği tarihi gösteriyor ki aynen çıktı.

http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/5436/sufyaniyetin-4-ruknunu-ifsa-ediyoruz-ii/

 HAZRET-İ ALİ’NİN SÖZÜNÜN RİSALE-İ NUR’DAKİ TERCÜMESİNDE GÖRÜLEN TEVAFUK

YERİAÇIKLAMA
Şuâlar, Beşinci Şuâ, s. 480.“Onların Deccal’ı Süfyan’dır.” cümlesi ile F. Gülen’in adı, ebced hesabıyla bire bir eşleşiyor.

http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/5346/sufyaniyetin-dorduncu-ruknunu-ifsa-ediyoruz/

 ABDÜLKADİR-İ GEYLANÎ’NİN “VİRDÜ’L-İŞÂ” ESERİNDE GÖRÜLEN TEVAFUKLAR

http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/16935/helak-olasi-bir-saki/

YERİAÇIKLAMA
Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 156-157.“Hüve’ş-şakî (o şakî)nin ebcedi ile Gülen’in ebcedi bire bir eşleşerek onun “şakî” olduğunu gösteriyor.
Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 156-157.Helâk” kelimesindeki bütün asli harfler (h, l, k/g) “Hülâgû” isminde nasıl varsa “Fethullah Gülen” isminde de aynen mevcut olmasıyla ikisinin de “helâket”te olduğu anlaşılıyor.
Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 156-157.“Zü’l-helâk (helâk olan)”in ebcedi ile Gülen’in ebcedinin bire bir eşleşmesiyle “helâk olan”ın o olduğu anlaşılıyor.

DİĞER TEVAFUKLAR

“Muhammed Fethullah Gülen Komitesi + Komitası”nın ebced değeri olan 1385, Gülen’in İzmir merkez vaizliğine tayin tarihi olan 1385 (1966) ile bire bir eşleşmektedir. (Şedde sayılmaz. Lafzullah 67’dir. “Komita”nın sadece son harfi hesaba girer.)

Gülen, komitesini + komitasını İzmir’de bu tarihte kurmaya başlamıştır.

FETÖ = 2016

FETÖ’nün açılımı olan “Fethullahçı Terör Örgütü”nün ebced değeri 2016’dır.

O tarihe kadar cemaat diye bilinen Fethullahçıların, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle silahlı terör örgütü olarak gerçek yüzünü gösterdiği tarih de yine 2016’dır.

————————————————

(*) Bütün bunlara rağmen yine de tereddüt edenlere şunu tavsiye ederiz:

Yaptığımız bu çalışmalarda F. Gülen’in adı yerine sevmediğiniz, şüphelendiğiniz kişilerin adını koyunuz. Bakalım, hem ebced hem mana bakımından daha uygunu çıkacak mı, Gülen’le bire bir eşleşen kaynaklar o isimlerin yanına dahi yaklaşabilecek mi.

Öyleyse bu çalışmalarımızın her defasında hep aynı şahsı (F. Gülen’i) hem ebced hem mana bakımından göstermesine “tesadüf” demek mümkün değildir.

Hem yaptığımız çalışmaların hepsi aynı derecede kuvvetli olmasa da netice değişmez. Çünkü yalnız biri kuvvetli olsa bile Gülen’in gerçek hüviyeti yine anlaşılmış olur.

 

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )