SON DAKİKA

Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

Masum Ama İhtişamlı Görünüş

Masum Ama İhtişamlı Görünüş
10 Ağustos 2018 - 16:54

DÜNYA’DAN GÖKYÜZÜ, MASUM AMA İHTİŞAMLI GÖRÜNÜŞ

Karanlık Ay’sız bir gecede, şehir ışıklarından uzak bir yerde, bulutsuz berrak bir zamanda başımızı kaldırıp baktığımızda gördüğümüz manzara: Romantikler için romantik, şairler için şiir gibidir. Zifiri karanlığın arkasında “Hey, beni de gör!” dercesine durmadan gözkırpan binlerce yıldız. Bu görünüş, sadece bu gün değil, Dünya kurulduğundan beri insan ruhunu alıp, başka dünyalara götüren, yaratılış ve hayatın çeşitliliği ile ilgili düşüncelere kapı açan, bazılarına “Bu yıldızların her biri birer güneştir, etrafında gezegenleri olabilir, bu gezegenlerin bazılarında bizim gibi gören, düşünen, tefekkür eden canlılar olabilir.” dedirten, bazılarına ise, donanma elektrik lambalarının kudretli bir sultanı hatırlatması gibi, şu kainatın Sâni-i Zülcelâlinin kemâl-i saltanatını ve cemâl-i san’atını bütün ihtişamıyla nazar-ı dikkate gösteriyor tarzında bir tefekküre daldıran bir manzaradır.

Berrak gecelerde geceyarısında gökyüzünde çıplak gözle gördüğümüz tüm ışıklı noktalar, üç muhtemel gezegen hariç, hepsi Galaksimiz Samanyolu’na ait Güneş civarı bölgesi içindeki yıldızlardır. Bu üç muhtemel gezegen Mars, Jüpiter ve Saturn’dür. Muhtemel diyoruz çünkü, bir gezegeni görmek Güneş ufkun altında olduğu zaman gezegenin ufkun üstünde olmasına bağlıdır. Merkür ve Venüs’ün Güneş etrafındaki yörüngeleri Dünya yörüngesinden küçük olduğu (iç yörünge) için bu iki gezegeni gece yarısı görmek mümkün olmaz, ya  gözlem anından önce batmıştır veya henüz doğmamıştır. Mars, Jüpiter ve Saturn’ün yörüngeleri Dünya yörüngesinden büyük olduğundan, Güneş’e açısal uzaklıkları 180 derece olabilir. Güneş’e açısal uzaklığı 180 derece olan tüm gök cisimleri, Güneş battığında doğar, doğduğunda batar, yani tüm gece görünürler. Dünya Güneş etrafında dolandığından, Dünya-Güneş doğrultusuna ters yönde, yani geceyarısı manzarası her gün yaklaşık bir derece kayar. Bu yüzden batı ufkuna yakın yıldızlar birkaç gün sonra görünmez olur, buna karşılık doğu ufkunda görünmeyen yıldızlar görünmeye başlarlar. Gözlem bir yıl boyunca devam ederse, Dünya’yı çepeçevre saran tüm yıldızlar görülebilir. Sonuçta geceyarısı gökyüzü manzarası mevsimden mevsime %50, her altı ayda ise tamamen değişmiş olur. Bu yüzden kutup yıldızı ve civari hariç, çünkü her mevsim görünürler, kışın görünen yıldızlar yazın, yazın görünenler ise kışın görünmez olurlar.

Samanyolu’nun yandan görünüşünün hayali bir çizimi.

Galaksimizin dışına çıkabilseydik ve diskine dik bakabilseydik, 15 ışık yılı uzakta M83 galaksisi gibi görünecekti.

Şekil 1:   Solda, Samanyolu’nun yandan görünüşünün hayali bir çizimi. Sağda, Galaksimizin dışına çıkabilseydik ve diskine dik bakabilseydik, 15 ışık yılı uzakta M83 galaksisi gibi görünecekti.  Evreni Anlama Serüveni[1] adlı kitaptan sayfa 453, 459.

Galaksimiz Samanyou’nun yandan görünüşünün hayali çizimi Şekil 1 (solda) de görülmektedir. Samanyolu diski içinde Güneş’in yeri sarı ok ile gösterilmiştir. Galaksimizin dışına çıkabilseydik ve milyonlarca ışık yılı uzaktan diske dik bakabilseydik, 15 milyon ışık yılı uzaktaki M83 galaksisi gibi görünecekti (Şekil 1 sağda). Galaksimizin yandan görünüşü bir mercek veya kabaca mercimek gibidir. Ortasında BULGE adı verilen bir şişkin bölge bulunmaktadır. Samanyolu diskinin çapı 160 bin ışık yılıdır. Işık hızıyla diski boydan boya geçebilseydik, yolculuk süresi 160 bin yıl olurdu. Samanyolu yıldızlarının neredeyse tamamı diskte ve şişkin bölge içindedir. Tüm Galaksi diskini içine alan halo, aslında küre şeklindedir ve üç bileşeni vardır. Metalce fakir yaşlı yıldızlardan oluşan birinci bileşeni disk ve bulge yıldızlarına oranla çok azdır (%1 mertebesinde); ikinci bileşen gaz halodur. 100 000 il