Nurdan Haber

BİR NOKTA-İ SİYAH!

BİR NOKTA-İ SİYAH!
Eyüp Ekmekçi( eyupekmekci@nurdanhaber.com )
03 Ekim 2018 - 9:53

 

Rahmetli milli şehidimiz Turgut Özal anlatıyor:

“Osmanlı’nın son döneminde İttihatçılardan Cemal Paşa Osmanlı Güney Cephesi Başkomutanı yapılmış. Bu adam İngilizlerden maaş alıyor.” (*)

Hazret-i Üstad Bediüzzaman’ın Sıddık talebesi, davasının şehidi, Merhum Zübeyir Gündüzalp: “Para veren emir verir.” diye bir beyanları var.

Bu herife bir gün İngilizler emir veriyor Şam’ın ilim merkezi olduğu tarihte:

“Şam’ın âlimlerinin kızlarını saraya getireceksin, rakı içmeye zorlayacaksın. Sonra tacizde bulunup serbest bırakacaksın.”

Bu mel’un bu fiili aynen işlemiştir. Elbette Arab dünyasında şok te’siri yapmıştır.

Henüz olayın mahiyetini kavrayamayan (Hicaz’da hazır bekleyen) Şerif Hüseyin de (işin esasını bilmeden ve duyduklarına inanarak), “Eyvah Osmanlı’lar bozulmuş” diyerek, İngilizlerle beraber Osmanlıya harb açıyor. Sonra bu zat bu düştüğü hatadan ötürü, ömür boyu ağlayarak istiğfar etmiştir.

Bu hadiseye bir de İngiliz’in Ortadoğu’yu sömürge yapmak için, Türkiye’de dinsizliğe kuvvet verdirip diğer İslam memleketlerinde kendileri din aleyhinde bir harekette bulunmayarak: “Artık Türkler dinden çıktı. Nasranileşti onlardan hayır gelmez.” diyerek propaganda yaptıklarını biliyorsanız mes’eleyi daha iyi anlarsınız.

Ben size bizzat şahit olduğum bir mes’eleyi arzedeceğim. Ben İstanbul’dayken, bir gün Cağaloğlu’ndan bize bir telefon geldi. “Bir Irak’lı profesör sizi arıyor.” diye. Uzatmayalım merhum Zübeyir Ağabey’le elli-altmış kadar üniversiteliyle bu zatla sohbet için buluştuk. Merhum Zübeyir Ağabey:

“Türkiye’de CHP’nin elliden önce dinle devlet terörü halinde mücadele ettiği devirde dahi: “Milletin kalb hastalığı zaaf-ı diyanettir onu takviye ile sıhhat bulabilir.” diyerek 28 sene sürgün 20 kere zehirleme gibi kendisine yapılan ihanetlere dahi aldırmayarak; Kur’an’a ayine, ilmi açılımı ve manevi mu’cizesi olan altı bin sahife iman hakikatları ve hakikat-ı İslamiye üzerine tefsiri Risale-i Nur eserlerini altı yüz bin nüsha neşrederek, devlet terörü şartlarında son derece harika bir muvaffakıyetle mukabele ettiğini, siyasilere de irşad cihetiyle muamele ettiğini, son derece halisane dünyevi-siyasi maksatlara bulaşmadan yapılan bu Hizb-ül Kur’an vazifesinin muvaffak olup İslam’ın serbestiyetine muvaffak olunduğunu ifade ederek, İnşaallah ileride Türkiye ve İslam dünyası Cemahir-i Müttefika-yı İslamiye’ye de muvaffak olacaktır.”

..diye sohbetinden ve Iraklı Profesöre Risale-i Nur’un Arabi 29.Lem’a Risalesinden teberrüken bir ders okuttuktan sonra, o zat aynen şunları ifade etti:

“Ben Türkiye’ye ne için gelmiştim biliyor musunuz?

Ben Bağdat’ta üniversitede okurken, bir Profesörümüz bize diyordu:

Türkiye’de Bediüzzaman Hazretleri var. Çok kuvvetli ilmi, imani dersler veren Risale-i Nur eserleri var. O yüzden İslam’ın kurtuluşu yeniden Türkiye’den olacaktır.” derdi.

Ben de şiddetle karşı çıkardım: “Olamaz Hocam! Artık Türkler İslamiyet’ten çıktı, Nasranileşti, onlardan hayır gelmez.” derdim.

Sonra seneler geçmiş, o zat profesör olmuş Avrupa’ya işi düşmüş. “Önce İstanbul’a gideyim bakayım. İstanbul nasılsa, Türkiye öyledir, diye bir merakla geldim.” Uçaktan inip İstanbul’a doğru gelirken; o zamanki açık saçıklığı görünce: “Tamam ben haklıyım. Hocam yanılmış dedim.” diyor.

Fakat Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimizin(R.A) nakilleri ve Risale-i Nur’dan o Arabi dersi okuduktan sonra, aynen şunları söyledi: “Şimdi anlıyorum ki, Hocam haklıymış.

Fakat şimdi sizin omuzunuzda iki vazife var. Biri, Türkiye’nin kurtuluşu; biri, Âlem-i İslam’ın kurtuluşu. Vazifenizi ihmal ederseniz, iki ihaneti birden işlemiş olacaksınız.” demişti.

Bu mes’eleler üzerine iyi teemmül etmek lazım.

VESSELAMU ALA MENİTTEBEAL HÜDA.

Eyüp EKMEKÇİ

(*)Dipnot: Bu tarihi anekdot, Haber7 de 19.04.2016  tarihinde yayınlanan Turgut Özal’ın kayıp röportajı ortaya çıktı başlıklı haberdedir.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )