Nurdan Haber

Kudret mucizesi zeytin

Kudret mucizesi zeytin
21 Aralık 2018 - 7:05

Nurdanhaber – Prof. Dr. Sıtkı Göksu

 

Konumuza gazete haberinden bir pasajı aktararak başlıyalım. Haber başlığı şöyle: “Zeytinyağının yarım litresi 30 bin TL’den satıldı”

Seferihisar Belediyesi tarafından dört gün süren Tarım Günleri’nin ikinci gününde, Teos Antik Kenti’nde 3. zeytinyağı müzayedesi gerçekleştirildi. Müzayedede bin 800 yıllık Umay Nine isimli zeytin ağacından elde edilen zeytinyağının yarım litresi 30 bin liraya satıldı. Satıştan elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak verilecek. 17 Kasım 2018 ()

Kur’an’da zeytin kelimesi 6 defa geçmektedir. Kur’an’da incir ve zeytin üzerine yemin edilmektedir. Her şeyin yaratıcısı olan Rabbimiz 95. Sure olan “Tin” suresinde bakınız ne diyor?

Bismillahirramanirrahim 

1- İncir ve zeytine and (yemin) olsun. 2- Sina dağına and olsun. 3- Bu güvenli şehre (Mekke’ye) and olsun ki, 4- Biz gerçekten insanı Ahsen-i Takvim’de (en güzel bir biçimde) yarattık.” 5- Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. 6- Ancak îman edip de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar başka. Çünkü onlar için (bitmez) kesilmez mükâfat vardır. 7- O halde (bunca delillerin huzurundan) sonra hangi şey [haber verdiğin o ba’s (mahşer) ve] ceza (hesap) hususunda sana yalan isnat edebilir? 8- Allah, hakimlerin hakimi değil mi?

Kısaca bu surenin başında geçen “Yemin olsun incire ve zeytine.” (Tîn Sûresi, 95:1) yeminindeki çok nüktelerinden bir nükteye işaret edildiğinde şu mana anlaşılıyor:
Cenab-ı Hak, incir ve zeytinle yemin vasıtasıyla kudretinin büyüklüğünü ve rahmetinin kemalini ve büyük nimetlerini hatırlatıyor. Aşağıların aşağısı tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çeviriyor. Şükür ve fikir ve iman ve salih amel ile ta en yüksek mertebeye kadar maneviye ilerlemeye sahip olabilmesine işaret ediyor.

Nimetler içinde incir ve zeytinin tahsisinin-ayrılmasının sebebi şudur. O iki meyve çok mübarek ve faydalıdır ve yaratılışlarında da dikkate değer ve nimet çok şeyler bulunmasıdır.

Çünkü zeytin tarihte insanların sosyal hayatlarında esastır. Ticari hayatlarında önem arz etmektedir. Bu faydalardan bir tanesi de eski zamanlarda, yağının yakılarak aydınlatmada kullanılmasıdır. Zeytin aydınlatmada kullanılmıştır. Elektrik icat edilmeden önce, zeytinyağı çıralarda ve ocaklarda yakılarak, aydınlatma işinde de kullanılmaktaydı. Aydınlatma ifadesinde bu manaya işaret vardır. İnsanın gıdası için zeytin kahvaltıların vazgeçilmezi olarak en büyük bir esas teşkil etmektedir. Yani, zeytin öyle bereketli bir nimet ki, faydaları sayılamayacak kadar çoktur.

İncirin yaratılışı, zerre gibi küçücük bir çekirdekte koca incir ağacının cihazlarını saklayıp içine almak gibi bir harika kudret mucizesi göstermektedir. Taamında-meyvesinde, faydasında ve ekser meyvelere zıt olarak devamında ve daha diğer faydalarındaki nimet-i İlâhi nimeti yeminle hatıra getiriyor. Buna mukabil, insanı iman ve Salih amele çıkarmak ve aşağıların aşağısına düşürmemek için bir ders veriyor. İncir, bereket ve verimlilik noktasından, diğer meyve farklı bir meyvedir. İncirin çoğalması dişi ve erkek ağaçlarla olur. Onun için çoğalma mevsiminde o bölgede erkek incir ağacı yoksa Gaziantep’te “tip” denilen erkek incir ağacı meyveleri normal incir ağaçlarına bağlanır. İncirin her yerde, en olumsuz şartlarda bile yetişebilmesi çok önemli bir özelliğidir. Hatta “Ocağına incir dikmek” deyimi meşhurdur. İncir kurutularak uzun süre saklanabilmektedir.

İnsan incir ve zeytin gibi hem çok faydalı hem çok besleyici hem de çok sanatlı bir nimet üzerinde tefekkür ederse, önce imanı artar sonra artan imanla salih amellere yönelir.

Sonuç olarak; iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül ise iki cihan saadetini gerektirir.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )