Nurdan Haber

Vehhabilik -19

Vehhabilik -19
Mehmet Nuri Turan( mehmetnurituran@nurdanhaber.com )
04 Nisan 2019 - 7:07

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan

İhvan’la İbn Suud’un karşı karşıya gelmesi;

İhvan liderleri Hicaz’dan uzaklaştılılmalarını hazmedemediler, en azından Mekke, Medine ve Taif valiliklerinin kendilerine verilmesini istiyorlardı. Ayrıca Hicaz ahalisinin günahkar ve ehli Bid’â olduğunu bu yüzdende adam edilmeleri gerektiğine inanıyorlardı. İbn Suud’un Irak, Ürdün ve Kuveyt’le yaptığı sınır anlaşmalarını İslama uygun bulmuyorlardı, o bölgelerin Şii halkını müşrik, Sünni’leride ehli bid’â Kabul ediyorlardı, onun içinde oralar cihad sahalarıydı. Sınır anlaşmaları bu cihada engel teşkil ediyordu.

İhvan Liderleri 1926 Aralık ayının sonuna doğru Ertâviyye,de toplanıp aşağıdaki kararları alıp İbn Suud’a ültimatom verdiler.

 1. Ahsa ve Katif’te yaşayan Şii’lerin doğru inanca gelmeleri için yeterli çalışma yapılmamıştır.
 2. İbn Suud, onun Hicaz hakimiyetini tanıyan İngiltere’ye oğlu Fasal’ı ve diplomatik sorun yaşadığı Mısır’a diğer oğlu Suud’u göndermesi Kabul edilemez. İngiltere küfür diyarıdır. Mısır ise İngiliz işgali altındadır ve orası çoğunlukla müşrik müslüman,ların yaşadığı beldedir. Oğullarını oraya göndermemeliydi.
 3. Otomobil, telefon, telraf, telsiz gibi gavur icadları kutsal topraklarda kullanılmıştır. Öncülüğünüde İbn Suud yapmıştır.
 4. Ahaliden Şeriâtta yeri olmayan vergiler toplanmaktadır.
 5. Irak ve Ürdün’den bazen göçebeler hayvanlarını otlatmak için Suudi toraklarını geçiyorlardı. Müşrik müslümanların İslam topraklarına geçmelerine izin verilmemeliydi.
 6. İbn Suud, Necd’lilerin Kuveyt’le ticaretini yasaklamıştır. Eğer Kuveyt müşrikse neden cihad edilmiyor, eğer müslümansa ticaret niçin yasak.

İhvan liderleri küfre, şirke ve günahlara karşı cihad etmek üzere ortak kararlar alırlar.

Toplantıyı haber alan İbn Suud, derhal İhvan liderlerini, kabile reislerini ve önde gelen Vehhabi alimlerini 1927 Ocak ayında Riyad’da toplantıya çağırır ve toplantıda bu kararları imza altına alırlar.

 1. Şiilerin İslamı benimsemeleri için eğitim seferberliği başlatılacak. Bu seferberliği Şeyh İbn Beşir yürütecek.
 2. Şiilerin Aşura gibi halka açık merasimlerine izin verilmeyecek
 3. Şiilerin ziyaret ettikleri türbeler tamamen yıkalacak. Kerbela ve Necef’e yapacakları seyahatlere izin verilmeyecek.
 4. Şiilerin beş vakit camii’de namaz kılma mecburiyeti getirilecek. Ayrı camii açmalarına izin verilmeyecek.
 5. Irak’ta yaşayan göçebe Şii’lerin Suud topraklarında hayvan otlatmalarına izin verilmeyecek.
 6. Alınan kararlara karşı direnen Şiiler ülkeden sürgün edilecek.
 7. Medine’deki Hz. Hamza mescidi şirke sebep olduğu için yıkılacak.
 8. Hicaz bölgesinde İslami olmayan yasalar varsa derhal değiştirilecek.
 9. Bütün Suud’da doğru İslam ivedilikle öğretilecek.
 10. Kabilelerden alınan vergi Şer’î olmamakta birlikte, İmamın bu konuda emir vermesi durumunda riayet edilecektir.
 11. Cihad konusunda tek yetkili İmam’dır. Karar ondan çıkmalıdır. Çünkü İmam ümmetin hak ve menfaatlerini en iyi bilendir.

Ulema, Radyo, Otomobil, Telsiz, Telefon, Telgraf gibi konularda bir karar almadılar. Bu araçlar hakkında Kur’an ve Sünnet’te bilgi bulunmadığı gerekçesiyle geniş çaplı bir araştırma yapıp ona göre karar verileceğini beyan ettiler. İbn Suud, sırf İhvan’ı memnun etmek için bu araçların satışını Necd şehirlerinde yasakladı.

Riyad toplantısı İhvan’nın ve kabile reislerinin İbn Suud’a itaatlerini sunmalarıyla sona erdi.

Allaha emanet olun gelecek makalemiz İhvan’ın Suud Henadanına Savaş İlan Etmesi, olacak inşallah.

 

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )