Nurdan Haber

Elaziz’de Hacı Hulusi Bey Mevlidi

Elaziz’de Hacı Hulusi Bey Mevlidi
30 Temmuz 2019 - 16:38

Bediüzzaman Hazretlerinin Nur’un birinci talebesi dediği, manevi varisi Hacı Hulusi Yahyagil Bey vefatının sene-i devriyesinde Elaziz’de yapılan mevlid programında yad edildi. Programa Bediüzzaman’ın vekil ve hizmetkarı Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de iştirak etti. Hüsnü Ağabey Hulusi Bey’in ehemmiyet ve kıymetini Barla Lahikası ve Mektuplar’dan okuyor, Üstadımızın tanıtmasıyla tanıyoruz, böyle Anadolu ve hariçten gelen binler nur talebesiyle bu programda bulunmaktan dolayı da bahtiyar oluyoruz dediler.

Akabinde 20. Mektup ve Uhuvvet Risalesi okunan program Hüsnü Ağabeyin Hulusi Bey ve Sabri Efendi’nin arkadaşlık ve kardeşlik ve talebelikte kendilerini daima birinci yapan hassalarını Barla Lahikasının mukaddemesinden okumasıyla devam etti. Hüsnü Ağabey “Üstadımız bu hassaları buraya ey nurcular çalışın, bu vasıflara kavuşmaya gayret edin siz de onlar gibi (Hulusi Bey ve Sabri Efendiler) olunuz diye bu hassaları bize bildiriyor” dedi.
Risale-i Nur’a sadakat ve kanaatın ehemmiyeti, Nurlar haricinde başka şeylerle meşguliyetin zararı gibi meslek ve meşrebimize dair Kastamonu ve Emirdağ Lahikalarından da mektuplar okunduktan sonra, aşr-ı şerif tilavetiyle program devam etti. Öğle Namazından evvel Hulusi Ağabeyin kendi sesinden dinlenen duaya binler aminlerle iştirak edildi. Uhuvvet ve muhabbete vesile olan program Şark’ın Bayramı diye addedilebilecek nurani ve manevi bir ortama vesile oldu.