Nurdan Haber

Vahşi Şaban Akdağ Ağabeyden bir Kurban Bayramı hatırası

Vahşi Şaban Akdağ Ağabeyden bir Kurban Bayramı hatırası
21 Eylül 2015 - 5:00

Hadise 1950’lili yıllarda, Isparta’da, şimdi müze olan Hz. Üstad’ın kaldığı evde cereyan ediyor.

Bediüzzaman’ın elini Kurban bay​ramın​da zor​la öp​tük

Bir kur​ban bay​ra​mı… Üs​tad Haz​ret​le​ri​nin eli​ni öp​me​ye git​tik. Fa​kat ‘El öp​tür​mek, yüzü​me to​kat vur​mak gi​bi ge​li​yor!’ de​di ve eli​ni ver​me​di. Bay​ram​da bi​le öp​tür​me​di. Bi​raz son​ra Eğridirli Çi​lin​gir Ali (Savran) gel​di, daha ka​pı​da söy​le​dik. Ba​ğı​ra​rak: ‘Ben öpe​rim!’ de​di. Üs​tad da du​yu​yor.

Bağı​ra ba​ğı​ra: ‘Üs​tad’ım! Eli​ni öpü​cem… Üs​tad’ım! Eli​ni öpü​cem…’ de​di. ‘Yok! Ol​maz. Düs​tu​rumu bo​za​maz​sın’ de​di Üs​tad. Çi​lin​gir Ali ıs​rar et​ti: ‘Üs​tad’ım! Bay​ram bu​gün, bay​ram…’ derken Üs​tad mec​bu​ren eli​ni uzat​tı. Biz de o sa​ye​de öp​müş ol​duk. (Şa​ban Ağa​bey hem gü​lü​yor, hem de Üs​tad’ı tak​lit ede​rek an​la​tı​yor.)

Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-1

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )