Nurdan Haber

Mehmet Nuri Turan - AİT TÜM YAZILAR
PROTESTAN MİSYONERLERİ FAALİYETLERİ

PROTESTAN MİSYONERLERİ FAALİYETLERİ

PROTESTAN MİSYONERLERİ FAALIYETLERİ Katolik misyonerlerinden  başka Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren diğer Hıristiyan mezhebine mensup kişiler Protestanlardı. Bu misyonerlerin Osmanlı topraklarındaki çalışmaya başlama tarihi 1820’dir. İlk misyonerler Amerikalı Pliny ...

Misyonerlerin Osmanlı Topraklarına Geliş Gayeleri!

Misyonerlerin Osmanlı Topraklarına Geliş Gayeleri!

  Değişik etnik köken ve dini inanca sahip unsurların bir arada yaşadığı geniş topraklara sahip olan Osmanlı Devleti, misyonerlik faaliyetleri için uygun bir zemine sahipti. Zira, azınlıklara tanınan geniş haklar ve yabancılara verilen kapitülasyonlar misyonerlerin faaliyetl...

MİSYONERLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ

MİSYONERLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ

Hıristiyanlığı dünyaya yaymak için çalışan kişilere ‘misyoner’, bu amaçla yürütülen çalışmalara da ‘misyonerlik’ denilmektedir. Kökeni Latince ‘göndermek’ anlamına gelen ‘mittere’ fiiline dayandırılan ‘mission’ kelimesi Fransızca’dan Türkçe’ye geçmiştir. Bu kavram  ‘özel görev, ö...

Hulusi Yahyagil Kimdir?

Hulusi Yahyagil Kimdir?

Evvelemirde itikadımız odur ki Risale-i Nur dairesine giren herkes istihdam olunuyor. Bu isdihdam herkesin kabiliyetine ve ihlasına göredir. Üstadımız bunu muhtelif yerlerde izah etmiştir. Risale-i Nurdan anladığımız odurki istihdam olunanların başında Hulusi Bey gelmektedir. O z...

Selâhaddîn Eyyûbî-6

Selâhaddîn Eyyûbî-6

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ HAKKINDA SÖYLENENLER Papalık Dokümanlarında Selâhaddîn Eyyubî: Kudüs’ün Müslümanlar tarafından fethedilmesi özellikle Latin dünyasında büyük yankılar uyandırmış ve Roma Katolik Kilisesi ruhani lideri Yüce Pontif unvanlı Pa...

Selâhaddîn Eyyûbî -5

Selâhaddîn Eyyûbî -5

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan KRALLAR SAVAŞI, HİTTÎN MUHAREBESİ 581’de (1185) Musul ile ihtilâfı hallederek ordusunu daha da güçlendiren Selâhaddîn aradığı fırsatı 583 (1187) yılında yakalayabildi. Bu arada Kudüs Kralı IV. Baudouin ölmüş, yerine küçük yaştaki oğlu V. Baud...