Nurdan Haber

Mehmet Nuri Turan - AİT TÜM YAZILAR
PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ – 6

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ – 6

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ – 6 Konferans adlı eserde Şerh ve İzah mes’elesi daha açık olarak şöyle izah ediliyor: “… Okurken, belki izah edilmesini isteyen kardeşleri­miz olacaktır. Fakat bu hususta arzedeyim ki: Üstâd’ımız Bedîüzza...

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ – 5

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ – 5

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ – 5   Görülüyor ki; fikr-i beşer nâkısiyyetiyle semâvîliğe menşe ve medâr olamaz. Binâenaleyh asrın irşâdiyle muvazzaf Kur’ânî ve ilhâmî âsâr varken, onun ma’nen muvazzafiyyetini bilenler ve kabûl edenler, ...

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ –4

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ –4

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ –4 Şerh ve İzah mes’elesini Risale-i Nur,dan ve Nurun birinci talebesi Hulûsi abiden yaptığım derlemelerle açıklamaya çalışacağım. Risâle-i Nûr dâiresinde bulunanların fikir mahsûlü olan eserleri, ilhâm eseri olan Risâle-i Nûr’a ...

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ – 3 

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ – 3 

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ – 3  Yeni Asyanın kuruluşu ve meşveret heyetinin yol açtığı veya fetvacı olduğu konuların başında Risale-i Nur adına kitap yazılması gelir. Malumunuzdurki Üstad hazretleri Beşinci Desise-i Şeytaniye’de şöyle buyuruyor; …Kar...

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ – 2

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ – 2

PARALEL NURCULUK SÖYLEMİ VEYA KOMPLO TEORİSYENLİĞİ – 2 Risale-i Nur adına kitap yazılması ve cemaati bir yerlere yönlendirme mes’lesinin anlaşılması için merhum Badıllı abinin  Mufassal Tarihçe-i Hayat adlı eserinin birinci Baskısına müracaat etmemiz gerekiyor. Badıllı abin...

Paralel Nurculuk Söylemi Veya Komplo Teorisyenliği – 1

Paralel Nurculuk Söylemi Veya Komplo Teorisyenliği – 1

Paralel Nurculuk Söylemi Veya Komplo Teorisyenliği – 1 Bana göre paralel Nurculuk kendisine Nurcu değip Üstadımızın ortaya koyduğu İhlas düsturlarına riayet etmemek ve Uhuvvet risalesi ile Desise-i Şeytaniye’deki ikaz ve düsturlara uymamaktır, o izah ve ikazları, düsturları...

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )