Nurdan Haber

Mehmet Nuri Turan - AİT TÜM YAZILAR
BEDİRXAN BEY’İN BİRİNCİ NASTURİ HAREKÂTI (1843)

BEDİRXAN BEY’İN BİRİNCİ NASTURİ HAREKÂTI (1843)

BEDİRXAN BEY’İN BİRİNCİ NASTURİ HAREKÂTI (1843) Hakkâri sancağı sınırları içerisinde Tiyari bölgesinde bulunan Nasturiler, eskiden beri devlete karşı uygunsuz birtakım tavırlar içerisine girmekteydiler. Özellikle de tâbi oldukları Hakkâri Bey’i Nurullah Bey’e karşı itaatsizlikler...

KÜRD EMİRLERİ VE MİSYONERLER

KÜRD EMİRLERİ VE MİSYONERLER

KÜRD EMİRLERİ VE MİSYONERLER Misyonerler Osmanlı mülklerinde failiyet göstermek için himayesinde oldukları devletlerin aracılığı ile merkezi hükümetten izin alarak çalışmaya başlıyorlardı. Ancak Kürdistan bölgesinde Kürd Emirleri merkezi hükümet kadar batılı devletlere itiaat etm...

MİSYONERLİK FAİLİYETLERİNİN OSMANLIYI PARÇALAMASI-2

MİSYONERLİK FAİLİYETLERİNİN OSMANLIYI PARÇALAMASI-2

MİSYONERLİK FAİLİYETLERİNİN OSMANLIYI PARÇALAMASI-2 Misyonerlik ilk başlarda sadece dini hedeflere sahipti. Dini hedeflere sonradan her türlü siyasi, sosyal ve iktisadi-ticari hedefler de eklendi. Giderek daha hızlı bir artış gösteren kolonileşme ve sömürgeciliğe paralel olarak, ...

MİSYONERLİK FAİLİYETLERİNİN OSMANLIYI PARÇALAMASI-1

MİSYONERLİK FAİLİYETLERİNİN OSMANLIYI PARÇALAMASI-1

MİSYONERLİK FAİLİYETLERİNİN OSMANLIYI PARÇALAMASI-1 Batılı ülkelerin Osmanlı Devleti’ndeki misyonerlik faaliyetleri hakkında verilen bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere, çalışma alanları, amaçları ve metotları göz önüne alınırsa, Devlet 19.yüzyılda en yoğun ve çok yönlü bir misy...

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-2

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-2

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-2 Misyonerlerin okullaşma akımı 1870’lerden sonra hızlanacaktır. Halka ise bir okuma-öğrenme seferberliği başlatılıyor. Her mahallede, köyde, kasabada, handa, kırda, tarlada kadın ve erkek misyonerler herkese okuma öğretiyor. Neden? Şifahi tartış...

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-1

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-1

MİSYONERLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ-1 İlk misyonerler Osmanlı idaresindeki Hıristiyanların dinlerini rahat bir şekilde yaşadıklarını düşünmüyorlardı. Geldiklerinde kiliseleri, havraları, değişik mezheplere ait ibadethaneleri gördükleri halde bunu raporlarına yansıtmazlar. Buna dair övücü...

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )