Nurdan Haber

Mehmet Nuri Turan - AİT TÜM YAZILAR
Vehhabilik -19

Vehhabilik -19

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan İhvan’la İbn Suud’un karşı karşıya gelmesi; İhvan liderleri Hicaz’dan uzaklaştılılmalarını hazmedemediler, en azından Mekke, Medine ve Taif valiliklerinin kendilerine verilmesini istiyorlardı. Ayrıca Hicaz ahalisinin günahkar ve ehli Bid’â ol...

Vehhabilik -18

Vehhabilik -18

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan İhvan’ın Birlikleri ve Liderleri Faysal ed-Deviş liderliğideki Ertâviye, Sultan İbn Bicad liderliğindeki Ğatğat, İbn Nuhayt liderliğindeki Duhne ve Hurme Vehhabilerinin lideri Halid b. Lüvey belli başlı birlikler ve liderlerdir. İhvanın Asker...

Vehhabilik -17

Vehhabilik -17

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Suud İhvan’ın Dini Zihniyeti-3: Vehhabilerce haram kabul edilen sigara kullanımı, İhvan’ın sıkı takibi altındaydı. Necd’in kasaba ve hicrelerinde özellikle 1915-1930 yılları arasında aleni sigara içen bir kişiye rastlamak mü...

Vehhabilik -16

Vehhabilik -16

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Suud İhvan’ın Dini Zihniyeti-2: Güya takva olmaktan kaynaklanan bu tepki, başka dinden olanlarla sınırlı kalmamakta, müslüman olduklarında kuşku olmayan insanlar da aynı tür muamelelere maruz kalmaktaydılar. İhvan mensuplarının, kendile...

Vehhabilik -15

Vehhabilik -15

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Suud İhvan’ın Dini Zihniyeti-1: İhvan’ın dini zihniyeti ve uygulamaları, tamamıyla Vehhabilik fikriyatı ve davranış kalıplarıyla şekil almiştir. 1918 ve 1920’de baskıları yapılarak Necd kasabalarında ve bedeviler arasında da...

Vehhabilik -14

Vehhabilik -14

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Suud İhvan’ın Yapısı: İhvanın Taif eski valisi Muhammed es-Sehabie göre İhvan, göçebelikten İslama hicret eden ve başörtülerinin üzerindeki ikalleri çıkarıp sarık sararak bu dönüşümlerini gösteren kimselerdir. (42- Kostiner, Joseph, “Th...