Etiket: köken

Vehhabilik -5

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Vehhebiliğin İtikadi yönü-2 Dinde önceleri yok iken sonradan çıkarılan inanç ve pratikleri ifade eden bid’at, Vehhabi inancındaki temel kavramlardan bir tanesidir. Çoğu kere tevhit ile irtibat kurularak açıklanan bid’at, kişinin muvahhid veya müşrik olmasının en önemli ayraçlarından birisi olarak, değerlendirilmiştir. Kur’an ve sünnette bulunmayan her şey bid’attir. Şirke kapı aralayan türbelerin […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -4

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Vehhebiliğin İtikadi yönü-1; Muhammed Bin Abdülvehhabı kendi zamanında etkin bir güç haline getiren başlıca neden şüphesizki onun orjinal gibi duran fakat gerçekte yüzlerce yıldır tartışılan ve itibar görmeyen görüşleridir. Başta kendi ülkesi olan Necd’de olmak üzere seyahat ettiği yerlerde rastladığı yanlış fikirler ve sakıncalı dini uygulamalar, onun dini davetinin gerekçelerini oluşturmuşlardır. […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -3

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Vehhabilik Hareketinin doğuşu: Necd bölgesi, sosyal durumu ve coğrafi konumu nedeniyle büyük müslüman devletlerin tarihinde önemli ve etkili bir yere sahip olamamıştır. Sırasıyla Emeviler, Abbasiler, Memlüklüler Osmanlılar bu bölgeyi sanki bölgeyi bedevi kabilelere terketmiş gibidirler. Bu devletlerin tarih haritalarında Necd ülkesi, çoğu kere snırlara dahil edilmeyen beyaz bir zeminde gösterilir. Beyaz […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -2

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Hadaret, (Kentlilik) ; İslam, bu toplumları tarım, ticaret ve şehir hayatına yöneltmiştir. Kuran ve Hadis’lerde şehir hayatı bedavetten üstün tutulmakta, teşvik edilmektedir. Hadaret kavramı burada karşımıza çıkar. Artık zihni değerler önem kazanmaktadır. Avcılık-çobanlık-yağmacılık gerilerde kalmakta, tarım ve ticaret gelişmektedir, şehirler teşekkül etmekte ve büyümektedir. Buna bağlı olarak da ‘’devlet’’ müesseseleşmekte, sosyal […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -1

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Vehhabiliğin Kökeni; Bu dosyamızda, İslam dünyasını 18. Yüzyıldan itibaren hem fikri hem askeri anlamda meşgul eden Vehhabiliği 21 makale olarak ele almaya çalışacağız. Sayy-u gayret bizden, tefvik Allah’tan. Bugünkü Suudi Arabistanı anlamak için geriye doğru bir seyehate çıkmak ve İslamın ilk dönemlerindeki irtidat hadiselerini ve hemen arkasından Haricilik vakasını ele almak […]

Yazının Devamı

İSLAM DÜNYASINDA IRKÇILIĞIN KÖKENİ

İslam dünyasında on dokuzuncu yüzyıla kadar kayda değer iki milliyetçilik var. Birisi Emeviler’in son dönemidir, ondan dolayı da Emevi devletinin ömrü kısa olmuştur. Esasen bu da Arap milliyetçiliğinden ziyade kabile milliyetçiliği idi. Zaten Araplarda veya Asya coğrafyasının ekser unsurlarında aşiret milliyetçiliğinden başka bir milliyetçilikten söz edilemezdi. Amma bir ulus var ki büyük çoğunlukla İslamiyet’i içlerine […]

Yazının Devamı