Nurdan Haber

RİSALE-İ NUR’DAN DÜŞÜNDÜREN NÜKTELER

RİSALE-İ NUR’DAN DÜŞÜNDÜREN NÜKTELER
06 Ocak 2018 - 22:55

Üstad’ın, diğer canlılara gösterdiği önemi anlatan bir örnek:

Akşam vaktinde, o küçücük kuşlar (sinekler), o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlardı.

Çamaşırları sermek için Rüştü’ye (talebesi) dedim:

– Bu küçücük kuşlara ilişme, başka yere ser.

O da kemâl-i ciddiyetle (çok ciddi bir şekilde) dedi ki:

– Bu ip bize lâzımdır; sinekler başka yerde kendilerine yer bulsun.

Latif Nükteler: 5

Hz. Musa, sineklerin rahatsızlık vermesinden şikâyet edercesine şöyle der:

– Ya Rab, bu muacciz (rahatsız edici) mahlûkları ne için bu kadar çoğaltmışsın? deyince, ilhâmen cevap gelmiş ki:

– Sen bir defa sineklere itiraz ettin. Bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki: Ya Rab bu koca kafalı beşer (insan) Seni yalnız bir lisan ile zikrediyor. Bazı da gaflet ediyor. Yalnız kafasından bizi halk etseydin (yaratsaydın), binler lisan ile Sana zikredecek bizim gibi mahlûklar olurlardı.

Latif Nükteler: 6

Hem her günde milyarlarla yabanî hayvanlar ve kuşların cenazelerini toplamakla rûy-i zemini (yeryüzünü) o taaffünattan (kokuşmadan) temizlemek ve canlıları o elîm, hazîn manzaralardan kurtarmak için nezâfet ve sıhhiye memurları hükmünde olan kartallar misillü (benzeri) kuşlar, kerametkârâne, gizli ve uzak, beş altı saat mesafeden bir sevk-i rabbâni ile o cenazenin yerini hisseden, giden ve kaldıran âkilüllahm (et yiyen) kuşları ve vahşi hayvanları halk etmiş.

Eğer bu berriye (yeryüzü) sıhhiyeleri gayet mükemmel, intizamperver ve vazifedâr olmasa idiler, zemin yüzü ağlanacak bir şekil alacaktı…

Latif Nükteler: 8

Karıncalar, ilahi bir sevkle nimetin ayaklar altında çiğnenmesine razı olmuyorlar:

Küçücük hayvanların cenazelerini ve nimetin küçücük parçalarını ve tanelerini toplamak vazifesiyle karıncalar nezâfet (temizlik) memurları olarak, hem nimet-i İlâhiyenin küçük parçalarını teleften, çiğnemekten, hakaretten ve abesiyetten siyanet etmekle (korumakla) ve küçücük hayvanatın cenazelerini toplamakla, sıhhiye memurları gibi tavzif olunmuşlar (vazifelendirilmişlerdir).”

Latif Nükteler: 9

Meğer sinekler, temizlik memurlarıymış:

Aynen onlardan daha mühim, sinekleri dahi, insanın gözüne görünmeyen, hastalıkların mikroplarını ve madde-i semmiyeyi (zehirli maddeyi) temizlemekle, sinekler muvazzaftırlar (görevli). Değil mikropların nâkıleleri (taşıyıcı), bilâkis, muzır (zararalı) mikropları mass, yani, emmek ve yemekle o mikropları imhâ, o madde-i semmiyeyi istihâleye uğratırlar, çok sârî hastalıkların önünü alırlar.”

Latif Nükteler: 9

Bediüzzaman Hz.leri, Yunus’un derin ferasetine atıfta bulunuyor:

Bir sineğin kanadı ve vücudu ne kadar harika bir san’at-ı Rabbâniye olduğuna lâtifâne bir işaret olarak, meşhur Yûnus Emre‘nin bu fıkrası ne güzel bildirir:

Bir sineğin kanadını kırk kağnıya yüklettim

Kırkı da çekemedi, kaldı şöyle yazılı.”

Latif Nükteler: 9

Burada sivrisineklerin ve pirelerin başka bir yönüne dikkat çekiliyor:

Acaba hararet zamanından vücudun idaresinden fazla olan kanın çoğalması ve bulaşık ve bazı mevadd-ı muzırrayı (zararlı maddeleri) hâmil evridede (atardamar) cereyan eden mülevves (pis) kana musallat, belki memur olan sivrisinek ve pireler fıtrî haccamlar olmasınlar mı? Muhtemel…”

Latif Nükteler: 10

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )