Nurdan Haber

Beşer salah isterse..

Beşer salah isterse..
Eyüp Ekmekçi( eyupekmekci@nurdanhaber.com )
29 Ocak 2018 - 9:20

BEŞER SALAH İSTERSE,

HAYATINI SEVERSE;

ZEKATI VAZETMELİ,

RİBAYI (FAİZ SÖMÜRÜSÜ) KALDIRMALI

Sayın Binali Yıldırım, dünya nüfusu ve ekonomik paylaşım üzerinden şöyle bir nisbet verdi: “Dünyadaki toplam gelirin yüzde sekseni yüzde bire tekabül ediyor.” dedi. Böyle bir dünyanın istikbali hususunda huzur ve asayişin çok zor olacağı mütaalasında bulundu. Aslında ise bu durum, fecaatin ta kendisidir.

İslam, mesela Resûlullah (A.S.M) bir Hadis-i Şerif’inde: “Rızkın onda dokuzu ticarettedir.” buyuruyorlar. İslam, ferdi teşebbüs ve mülkiyetin önünü açıyor. Fakat EZZEKATÜ KANTARATÜL İSLAM (Zekat İslam’ın köprüsüdür) fermanı geniş ve çok hikmetli ve asayişin esası olan bir mana ifade ediyor. Semavi bir fermanla beşerdeki huzur ve asayişin yegane teminatı olan bir esası emrediyor.

Hayat-ı ihtilal; mevt-i zekât, hayat-ı ribadan çıkmış

Bi’l-cümle ihtilalat, bütün herc ü fesadat, hem asıl hem madeni, rezail ve seyyiat, bütün fâsid hasletler;
Muharrik ve menbaı iki kelimedir tek, yahut iki kelâmdır:

Birincisi şudur ki: “Ben tok olsam, başkalar acından ölse, neme lâzım!

İkincisi: “Rahatım için zahmet çek; sen çalış ben yiyeyim. Benden yemek, senden emekler!

Birinci kelimede olan semm-i kàtili, hem kökünü kesecek, şâfî deva olacak, tek bir devası vardır:
O da zekât-ı şer’î ki, bir rükn-ü İslâm‘dır.

İkinci kelimede, zakkum-şecer münderic. Onun ırkını kesecek, ribanın hurmetidir. (Faizin haram kılınması)

Beşer salah isterse, hayatını severse; zekâtı vaz’etmeli, ribayı kaldırmalı. Sözler/787

O gaddarlaşmış yüzde bire şimdilik laf anlatamayız. Onları şimdilik istisna ederek şöyle diyoruz:

Ey beşer!

Yukarıdaki Hazret-i Bediüzzaman’ın Kelam-ı Ezeli’den tercüme ettiği ferman-ı ezeli esas alınmazsa, huzur ve asayiş hiç bir zaman teessüs etmeyecektir. O takdirde; o yüzde doksan veya doksan dokuz o yüzde birin kölesi olmakta devam edecektir. Dünyanın hali zaten bunu gösteriyor. Sayın Binali Yıldırım’ın dediği gibi, o yüzde bir de hiçbir zaman huzur ve rahat yüzü görmeyecektir. O zaman gelin bu işe akıl ve insafla yaklaşalım.

Sömürünün esası ve iştah kabartanı olan faizi kaldırıp zekat emrini vaz edelim. Hem ekseriyeti mutlaka kölelikten kurtulsun, o yüzde bir de rahat ve huzur yüzü görsün. Yani fani dünya, muvakkat bir cennet haline gelsin.

Müşahhas misal olarak sömürgeci Batı ve Amerika’nın Ortadoğu’da yaptığı gaddarlıklar akıl ve insafa ters düşen gayri insani entrikalar ve Reis-i Cumhurumuzun buyurduğu gibi bumerank gibi darbesi kendilerine dönecek olan anarşi ve terör hadiselerinden kendileri de kurtulmuş olsunlar.

Dünya tarihinde aşırı ve gemlenmeyen ihtiras hiçbir zaman sahibine de huzur ve rahat vermemiştir. Hayvaniyete sirayet eden duygulardır. Hülasa hakiki insana da yakışmaz. Şapkayı önümüze koyup düşünülecek en mühim problemdir. Yarın çok geç olabilir.

Çare: Yine dünya lideri Reis-i Cumhurumuzun fiilen yaptıkları ve tavsiye ettikleri KAZAN KAZAN esası ile EL ADLÜ ESASÜL-MÜLK’ü
“mehma imkan” her hal ü kârda esas
kılmaktır. Mütalaalara arzedilir.

VESSELAMU ALA MENİTTEBEAL HÜDA

Eyüp EKMEKÇİ

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )