SON DAKİKA

Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

Cesaretin Menbaı

Cesaretin Menbaı
16 Ağustos 2016 - 10:59

Nudanhaber – Haber Merkezi

 

Darbe Girişimi Gecesi Yaşanan Fevkaladeliklerin Kaynağı?

15 Temmuz darbe girişimini inayet-i Hak’la bertaraf eden halk, o gece korkudan emin acib bir cesarete ve huzur ile sekinete sahip olduklarını anlatıyorlar. Acaba bunun sırrı nedir diye düşünüyordum. Birilerinin işi sulandırıp sürekli laiklik ve demokrasi vurgusuna mümasil şeriat ve iman ile gelen cesaret vurgusuna daha ziyade ihtiyaç olduğunu yahut bu son iki noktanın atlandığını müşahede ettim. Halbu ki Üstadımız;

“Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı; îmândır, ubûdiyettir. Her seyyiât gibi cebânetin dahi menbaı; dalâlettir!” buyuruyor.

Yine Nurlar’da geçen hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir manası şu gelen cümleler ile ne de güzel tefsir edilmiş;

“Ey, bin seneden beri İslâmiyet’in bayraktarlığını yapan bir milletin torunları olan cengâver ruhlu kardeşlerim!.. Bu zamanın ve gelecek asırların Müslümanlar’ı ve bizler, Kur’ân-ı Azîmü’ş-şân’ın tefsiri olan öyle bir rehbere muhtacız ki: Tahkîkî îmân dersleriyle, îmân mertebelerinde terakki ve teâli ettirsin. Hem korkak değil, bilâkis Risale-i Nur Talebeleri gibi cesur ve kahraman ve fa’al ve amel-i sâlih sahibi, mütedeyyin, müttaki ve bununla beraber, şahsî rahatlık ve menfaatlarını îman ve İslâmiyet’in kurtuluşu uğrunda fedâ eden, fedâî ve mücâhid Müslümanlar yetiştirsin, neme lâzımcılıktan kurtarsın. Hem, taarruz ve işkenceler ve ölüm ihtimâlleri karşısında, tahkîkî îmân kuvvetinden gelen bir cesaretle, Kur’ân ve İslâmiyet cephesinden asla çekilmeyen, “Ölürsem şehidim, kalırsam Kur’ân’ın hizmetkârıyım.” diyen ve yılgınlık hâline düşmeyen sâdık ve ihlâslı, yalnız Allah rızâsı için hizmet eden, Nur Talebeleri gibi İslâmiyet hâdimleri yetiştirsin, böyle muazzez Müslümanlar meydana getirsin.”

Hüsnü Bayram Agabeyimizin de gunlerden beri ifade buyurdugu ve derslerde de zaman zaman bahsettigi milletin cesaretinin menbai, hatta tanklari durduran o cesaret Risalei Nur un tahkiki iman dersleridir diyordu, iste Tarihce de o bahisle alakali surasi da cok manidar;

“Risale-i Nurdan tahkikî iman dersi alan ve gittikçe ziyadeleşen Nur Talebelerinin imanları inkişaf etmiş, îmanî bir şehamet ve İslâmî bir cesarete sahip olmuşlardır. Nasılki, cesur bir kumandan yüzlerce askere lisan-ı hâliyle cesaret verir ve nokta-i istinad olursa; aynen öyle de Risale-i Nur şahs-ı mânevîsinin mümessili olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri başta olarak, tahkikî iman dersleriyle imanları kuvvetlenen yüzbinlerce, şimdi milyonlarca Nur Talebeleri, ehl-i imana bir nokta-i istinad ve bir hüsn-ü misâl olmuşlardır. Nur Talebelerinin bu iman kuvvetleri ve dinsizliğe karşı kahramanca mücadeleleri, halkın üzerinde çok tesir yapmış ve bir intibah (uyanıklık) husule getirmiştir. Böylelikle, milletin içindeki korku ve evhamları da Risale-i Nur’la izale etmişler, vatan ve millette umumî bir cesaret, ümid ve ferahlık husule getirip müslümanları yeisden kurtarmışlardır.”

Dr. Mehmet R. Derindag