Nurdan Haber

Uzakdoğuda Halifenin izleri -2-

Uzakdoğuda Halifenin izleri -2-
Dr. Mehmet Rıza Derindağ( mehmetriza@nurdanhaber.com )
03 Ekim 2018 - 9:36

Nurdanhaber ÖZEL

Dr. Muhammed Rıza Derindağ

Bir önceki hatıratta Abdulhamid Han’ın Moro Dünyası ile olan münasebatını konu edinmiş ve ufkuyla Uzakdoğu’yu nasıl sahiplendiğini canlı şahitlerinden aktarmaya çalışmıştım.

Evet İslam alemi Halifenin bu diğergam sahabetini karşılıksız bırakmamış, her vesile ile Halifeye ve Osmanlıya olan bağlılıklarını izhar etmişlerdir.

Şimdi de bir belge ile buna bir örnek verelim ve sizi Uzakdoğuda, Malay Dünyasında, Moro Coğrafyasında okunmaya devam edegelmiş Cuma Hutbesinin ikinci kısmını arzedeyim;

 

“Allah’ım senin tarafından halife kılınan, ila-i kelimetullah ve kâfirlerin sözlerini esfeli safiline düşürmekle mükellef olan, iki Kara’nın iki denizin sultanı, Peygamberimizin halifesi, Müslümanların imamı, iki Harem’in hizmetkarı, Gazi Sultan Mahmut Han’ın oğlu Abdülmecid Han’ın oğlu Sultanoğlu Sultan Gazioğlu Gazi padişahımız Altıncı Muhammed Vahideddin Hanı Muzaffer eyle.

Bu dünyada mülkünü daim, Müslümanların başında Kaim eyle.

Askerlerini Muzaffer eyle. Ve keskin kılıcıyla baği, facir, kafirlerin boyunlarına uçur ve ona iki dünyada hayır ihsan eyle… Âmin.

Allah’ım Müslüman askerlerini ve Muvahhidin askerlerini Muzaffer ve Rafızileri, Bidakarları, kâfirleri, müşrikleri, din düşmanları kahreyle. Müslüman kullarına Emvat ve Ahyasını mağfiret eyle.

Sen işiten ve duaları kabul edensin bizim de dualarımızı kabul eyle.”

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )