Kategori: Abdullah Saidoğlu

HELÂK OLASI BİR ŞAKÎ

SÜFYANİYET’İN DÖRDÜNCÜ RÜKNÜNÜ İFŞA EDİYORUZ (V) “ŞAKΔ VE “HELÂK” KELİMELERİNİN GÜNÜMÜZE BAKAN BİR TAHLİLİ yahut HELÂK OLASI BİR ŞAKÎ Bediüzzaman Hazretleri’nin tafsilatıyla izah ettiği gibi(1) Gavs-ı Azam Abdülkadir-i Geylanî’nin “Virdü’l-İşâ” namındaki münâcatında bir fıkra (ibare) vardır ki bu Fıkra “feminhüm şakıyyün ve saîd”(2) ayetinin bir nevi tefsiri mahiyetindedir. Bu Ayet’te geçen “saîd” ve “şakî” kelimeleri, […]

Yazının Devamı

Süfyaniyet’in Dördüncü Rüknünü İfşa Ediyoruz (IV)

SÜFYANİYET’İN DÖRDÜNCÜ RÜKNÜNÜ İFŞA EDİYORUZ (IV) “SÜMMÜN, BÜKMÜN…” AYETİNİN GÜNÜMÜZE BAKAN BİR TAHLİLİ Bakara Suresi’nin 18. ayeti “Sümmün, bükmün, umyün, fehüm lâ-yerciûn.” olup münafıklar hakkındadır ve onların dört özelliğini dört cümle hâlinde nazara vermektedir. Bunlar: 1. Sağırdırlar. 2. Dilsizdirler. 3. Kördürler. 4. Artık dön(e)mezler. Münafıkların bu dört özelliğine mukabil Risale-i Nur’da Süfyaniyet’in de dört rüknü olduğundan bahsedilir.(1) Süfyan, İslam […]

Yazının Devamı

Süfyaniyet’in 4. rüknünü ifşa ediyoruz (III)

“ALAK SURESİ”NİN GÜNÜMÜZE BAKAN BİR TAHLİLİ Beşinci Şuâ’ın sonunda bahsi geçtiği gibi, Alak Suresi’nin “İnnel insâne leyetğâ.” cümlesi, hem tarihi hem manasıyla Süfyaniyet’in birinci rüknü olan M. Kemal’e işaret etmektedir. Şöyle ki: “İnsan muhakkak tuğyan eder/azgınlaşır.” mealindeki bu cümleden sonra gelen ayetlerde insanın nasıl tuğyan ettiği açıklanmıştır. O müteakip ayetlerde ibadet etmekte olan bir kulun engellenmesinden bahsedilmektedir. Demek […]

Yazının Devamı

Süfyaniyetin 4. Rüknünü İfşâ Ediyoruz (II)

Nurdanhaber – Haber Merkezi SÜFYANİYET’İN DÖRDÜNCÜ RÜKNÜNÜ İFŞA EDİYORUZ (II) “BİR SIRR-I İNN A’TAYN”NIN GÜNÜMÜZE BAKAN BİR TAHLİLİ 1. METİN: Bu istibdad-ı askeriye-i keyfiye-i küfriyenin tecebbürü ne kadar devam edecek? Elcevap: (…) Ben de bu meseleyi Kur’an’dan sordum. Kur’an beni en kısa sure olan Sure-i Kevser’e havale etti. Ben o Sure’den sordum. Şu Sure dahi […]

Yazının Devamı

Süfyaniyetin dördüncü rüknünü ifşa ediyoruz ( I )

  SÜFYANİYET’İN DÖRDÜNCÜ RÜKNÜNÜ İFŞA EDİYORUZ “BEŞİNCİ ŞU”IN GÜNÜMÜZE BAKAN BİR TAHLİLİ Risale-i Nur’da Süfyaniyet’in dört rüknü olduğundan bahsedilmekte, bunların ilk üç rüknü hakkında tafsilat verildiği hâlde dördüncüsüne dair pek az açıklama yapılmaktadır. Çünkü Risale-i Nur’un telifi zamanında ilk üçü zuhur etmişti; fakat dördüncüsü zuhur etmemişti. Dördüncüsü, istikbale ait bir mesele olduğu için Külliyat’ta pek muhtasar […]

Yazının Devamı

İFŞA EDİYORUZ

Nurdanhaber-Haber Merkezi İFŞA EDİYORUZ Deccal acaba küfür Deccal’ı mıdır, yoksa Süfyaniyet’in dördüncü rüknü müdür? Deccalların ve Süfyanların evsafı Nedir? “Süfyan büyük bir âlim olacak.” cümlesinin tahlili..! “İlim ile dalalete düşer.” cümlesinin tahlili..! Muhbir-i Sadık’ın haber verdiği ilim ile dalalete düşmek, Ne şekilde tahakkuk etmiştir? Süfyaniyet’in dördüncü rüknünün Nurcular içinde(9) çıkması..! “Deccal’ın mühim kuvveti Yahudi’dir.” ne demektir İslam […]

Yazının Devamı