Nurdan Haber

Cenâbı Allah’ın (c.c.) Rahmeti-6

Cenâbı Allah’ın (c.c.) Rahmeti-6
11 Mart 2019 - 7:15

Eğer üstünüzde Allah’ın lütuf ve merhameti olmasaydı,

içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. (Nur, 21)

 

Cenâb-ı Allah Celle Celalühu Günahı Bir Yazıyor, İyiliği, Sevabı on, yetmiş Yedi yüz, Bazen Yedi bin Yazıyor.

 

Büyük âlim, asrın zekâca en ilerisi, Müceddid-i Ekber, Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Risale-i Nur adlı muhteşem Kur’an tefsirinin Sözler adlı şaheserinde Cenâb-ı Allah’ın Celle Celalühu günahı bir yazdığını, sevabı ise on, bazen yetmiş, bazen yedi yüz, bazen yedi bin yazdığını söylüyor. Normalde günahı bir iken bin yazmak hakkı iken öyle yapmıyor bir yazıyor:

 

İşte ey gafil insân! Bak Cenâb-ı Hakk’ın fazlına ve keremine! Seyyieyi bir iken bin yazmak, haseneyi bir yazmak veya hiç yazmamak adâlet olduğu halde; bir seyyieyi bir yazar, bir haseneyi on, bazen yetmiş, bazen yediyüz, bazen yedi bin yazar. Hem şu nükteden anla ki; o müthiş cehenneme girmek cezayı ameldir, ayn-ı adildir. Fakat cennete girmek, mahz-ı fazıldır. (Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, 23. Söz, s.321.)

 

Allah’ın fazlına, keremine, büyüklüğüne, rahmetine bak. Günahı bir yazıyor, sevabı, iyiliği, haseneyi, on bazen yetmiş, bazen yediyüz, bazen yedibin yazıyor. Nisa suresinde Cenâb-ı Allah’ın Celle Celalühu: Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırırım ve yapana büyük mükâfat veririm demesine de uygun bir durumdur bu:

 

Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz, zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. (Nisa, 4)

 

Cenâb-ı Allah Celle Celalühu, cenneti bize fazladan veriyor. Cennet gibi büyük bir nimeti, saadeti, tasavvur edilemez kadar değerli bir yeri bize fazlından ikram ediyor. Cömertliği bu kadar sonsuz…

Bunları yapan Allah.. Celle celalühu, azze ve şanuhü… Ona da bu yaraşır. Büyüklüğün şeni affetmektir. Zenginliğin şeni ihsanlarda bulunmaktır. Cömertlikte eşi yoktur.

İşte ey Müslümanlar, az bir amelle cennet gibi büyük bir mükâfat kazanabilirsiniz. Az bir sevapla, iyilikle, hayır ve hasenatla günahlarınızı geride bırakabilirsiniz. Çünkü Cenâb-ı Allah Celle Celalühu günahı bir yazıyor sevaba ise yedi bine kadar yazabiliyor. Haşirde ise sevapların günahlara oranına göre muamele ediyor. Yüzde elli bir fazla ise insanı cennete koyuyor. Bu yüzden günahlara bakıp Allah’ın rahmetinden ümit kesme. Sevapların varsa onları geçebilirsin.

 

Kul, İslâm’ı kabul edip de onu güzel yaşarsa, daha önce yaptığı her sevabı yazılır, geçmişte yaptığı her bir günahı da silinir. Ondan sonra (yaptığı amellerin karşılığı) şöyle olur: Her sevaba karşılık on ile yediyüz katına kadar sevap yazılır. Günah ise karşılığı ne ise öyle yazılır, ancak Allah bağışlayıp da o günahtan tamamıyla geçiverirse başka.” (Nesâî, Îmân, 10)

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )