Nurdan Haber

Cenâbı Allah’ın (c.c.) Rahmeti-10

Cenâbı Allah’ın (c.c.) Rahmeti-10
25 Mart 2019 - 7:15

Eğer üstünüzde Allah’ın lütuf ve merhameti olmasaydı,

içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. (Nur, 21)

 

Cenâb- Allah Celle Celalühu, Bazı Özel Aylar ve Geceleri Müslümanları Affetmek İçin Bahane Kabul Ediyor.

 

Hicrî aylardan Recep, Şaban, Ramazan ayları üç aylar olarak adlandırılır. Bu aylar çok mübarek ve sevaplıdır. Her bir ibadetin, iyiliğin, hayrın sevabı başka vakitte on ise Recep ayında yüzden geçer, Şaban ayında üç yüzden fazla ve Ramazan ayında bine çıkar. Cuma gecelerinde binlere, Kadir gecesinde ise otuz bine çıkar. Bu aylar pek çok uhrevi faydalar kazandırır.

Bu aylarda Cenab-ı Allah bazı mübarek geceleri de koymuştur. Regaip, Berat ve Kadir Gecesi gibi. Her bir ibadetin, iyiliğin, hayrın sevabı Kadir gecesinde otuz bin olduğu gibi Berat gecesi ise yirmi bine çıkar. Diğer vakitlerde on ise üç aylarda yüze ve bine çıkar. Bu meşhur gecelerde on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Kadir gecesi seksen senelik bir ömrü kazandırabilir. (Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, s.601)

Bu aylar ve gecelerin faziletleri ile ilgili bazı hadis-i şerifler ise şöyledir:

 

Dört gece vardır ki geceleri gündüzlere, gündüzleri de geceleri gibi(faziletli)dir. O gün ve gecelerde Allah Teâlâ, yağmur ve bereketi bol bol ihsan eder, insanları cehennemden azat eder, çok miktarda ihsanda bulunur. Bunlar; Kadir gecesi ve sabahı, Arefe gecesi ve sabahı, Berat gecesi ve sabahı, Cuma gecesi ve sabahı. (Kenzul Ummal, No: 35214, 12/322)

 

Kim, inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan gecelerini ihya ederse, geçmiş günahları affolunur.” (Buhârî, Terâvîh, 46)

 

Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibadet ve tâatle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Savm, 6; Müslim, Müsâfirîn, 173-176)

 

Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim! (Sünen, İkâmetü’s-Salât, 191).

 

Allah Teâlâ, Şaban’ın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. (Sünen, İkâmetü’s-Salât, 191)

 

İşte bu aylar ve geceler ganimet bilinmeli, günahlarımızı affettirmek için büyük bir vesile görülmeli, bunun için de elimizden geldiği kadarıyla taat ve ibadet ile meşgul olunmalıdır. Kur’ân-ı Kerim okunmalı; Peygamber Efendimiz’e aleyhisselatü vesselama salât ü selâmlar getirilmeli; kaza, nafile namazlar kılınmalı; günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; bol bol zikir, evrad ü ezkârda bulunulmalıdır.

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )