Nurdan Haber

Dr. Mehmet Rıza Derindağ - AİT TÜM YAZILAR
Bir Dünya Cenneti Tanzanya; Faaliyetlerimiz ve Türkiye

Bir Dünya Cenneti Tanzanya; Faaliyetlerimiz ve Türkiye

Bir Dünya Cenneti Tanzanya; Faaliyetlerimiz ve Türkiye Dr. Mehmet Rıza DERİNDAĞ Ey evliya-yı umûr! Tevfik isterseniz; kavânin-i âdetullaha tevfik-i hareket ediniz. Yoksa; tevfiksizlikle cevab-ı red alacaksınız. Zira, mâruf umum enbiyanın memalik-i İslâmiye ve Osmaniyeden zuhuru, ...

Uganda’da İslam ve Çare Derneği

Uganda’da İslam ve Çare Derneği

Uganda’da İslam ve Çare Derneği Dr. Mehmet Rıza Derindağ Çare gönüllülerimizle Afrika’dayız. Dernek Başkanımız bir omuzunda gayret belinde ümmetin dertlerini sırtlanmış Afrika’yı adım adım gezen Mehmet Südlü Ağabey, Tavşanlı’dan Afrika’da ki ismiyle Rıza Baba (Rıza On...

Bediüzzaman’dan Sarığına İlişenlere Cevaplar

Bediüzzaman’dan Sarığına İlişenlere Cevaplar

Bediüzzaman’dan Sarığına İlişenlere Cevaplar Dr. Mehmet Rıza Derindağ Bediüzzaman hazretleri muhataplarının durumuna, tavrına, niyetine göre cevaplar verirmiş. Bunun en güzel misallerinden birisi de farklı zamanlarda sarığına kılık kıyafetine karışmak isteyenlere verdiği cevaplar...

21. Asır’da bir Ashab-ı Suffe Azası: Vahdet Ağabey

21. Asır’da bir Ashab-ı Suffe Azası: Vahdet Ağabey

21. Asır’da bir Ashab-ı Suffe Azası: Vahdet Ağabey Dr. Mehmet Rıza DERİNDAĞ   Ya Rabb! Hemişe oldur ki, saff olan daim suffa ola, Efendiler Efendisi’ne (s.a.v.) daim yoldaş ola. Gül ola, gülzâr ola; ser ola, selsebil ola, Ashâb-ı Suffa’ya daim yol ola, hem-rah ola.   İs...

Hz. Bediüzzaman’ın Tesanüd’e Verdiği Ehemmiyet

Hz. Bediüzzaman’ın Tesanüd’e Verdiği Ehemmiyet

Hz. Bediüzzaman eserlerinde meslek ve meşrebinin tesis ve tekidi noktasında bir kaç maddeyi daima ön plana çıkarır. Bunlardan birisi sadakattır. Bir diğeri de tesanüddür. Maddi ve geniş manada yenilerin tabiriyle makro planda islam milletlerinin ve devletlerinin bir şura tesisi i...

Fatih’e Hediye Edilen Özet Kitabın Aslını Bediüzzaman Ezberlemişti!

Fatih’e Hediye Edilen Özet Kitabın Aslını Bediüzzaman Ezberlemişti!

Fatih’e Hediye Edilen Özet Kitabın Aslını Bediüzzaman Ezberlemişti! Dr. Mehmet Rıza Derindağ Fatih Sultan Mehmed hiç kuşkusuz devrinin en entellektüel şahsiyeti idi. Bir linguistik olarak bir çok dili konuşuyor ve yazıyordu. İlme merakı ziyadeydi. Sanata, edebiyata, marifete, tek...

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )