Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

Dr. Mehmet Rıza Derindağ - AİT TÜM YAZILAR
Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (8)

Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (8)

Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (8) (1956’dan Günümüze) Dr. Mehmet Rıza Derindağ Zübeyir Ağabeyle beraber bulunma, hizmet etme bahtiyarlığına ermiş abilerimizin O’ndan iktisaben ve notlarından istifade ile yazmış oldukları hususları aktarmaya devam edelim....

Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (7)

Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (7)

Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (7) (1956’dan Günümüze) Dr. Mehmet Rıza Derindağ Mübarek ve muazzez Üstad’ımızın Risale-i Nur hizmetini üzerine bina ettiği, varislerine emânet ve vasiyet ettiği dört ana gâyesi vardır. Bunlar; 1- Risale-i Nur’un tab ...

Fenafinnur Muallim Mustafa Sungur

Fenafinnur Muallim Mustafa Sungur

Fenafinnur Muallim Mustafa Sungur 1994 senesi Eylül ayı, bir arkadaşım bana Bediüzzaman’ın kabrinin yerini bilen tek kişi olan Sungur Abi İhlas’a geliyormuş dedi. Esrarengiz bir hava içerisinde söylediği bu cümle beni ne yapıp edip bir şekilde Cumartesi dersi için İhlas’a gitmem ...

Bediüzzaman’dan Sultan Hamid’e Ömr-ü Sani (Ömer-i Sani) tavsiyesi…

Bediüzzaman’dan Sultan Hamid’e Ömr-ü Sani (Ömer-i Sani) tavsiyesi…

Bediüzzaman’dan Sultan Hamid’e Ömr-ü Sani (Ömer-i Sani) tavsiyesi… Sultan Abdulhamid-i Sani Cennet-mekan Ermeni Taşnak komitecileri tarafından bir suikaste maruz bırakılmıştı. II. Abdülhamid’in hareketlerini izlemeye başlayan komiteciler suikasd için en uygun zaman olarak P...

Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (6)

Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (6)

(1956’dan Günümüze) Dr. Mehmet Rıza Derindağ Bundan evvelki beş yazıda Hz. Bediüzzaman’ın Nurları neşri, neşriyatın kısa tarihçesi, Müellif-i Muhterem hayatta iken devam edegelen neşriyatın mahiyeti ve nihayet Muazzez Üstadımızın vefatına yakın yazmış ve yazdırmış olduğu ve lahik...

Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (5)

Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (5)

Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (5) (1956’dan Günümüze) Dr. Mehmet Rıza Derindağ (İslam Hukuku Noktasından Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri) “Şer‘î hükmü bakımından vasiyet beş kısma ayrılır. a) Vâcip olan vasiyet. Zimmetinde bizzat ifa etmekten âciz olduğu ...